4 hyvää syytä sijoittaa LeadDeskiin

Olemme…

  1. Voimakkaasti kasvava ja kansainvälinen

Liikevaihtomme on kasvanut kuusi peräkkäistä vuotta keskimäärin 46 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2014 kasvu on ollut nopeinta kansainvälisillä markkinoilla. LeadDesk-pilvipalveluamme käytetään tänä päivänä jo yli 34 maassa. Kasvuamme tukevat megatrendit, kuten pilvipohjaisten ohjelmistojen kysynnän kasvu.

  1. Skaalautuva ja tehokas

Liiketoimintamme ytimen muodostaa jatkuvalaskutteinen LeadDesk-pilvipalvelu. SaaS-mallin ansiosta se skaalautuu tehokkaasti suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin eri kokoisille asiakkaillemme, myös uusilla markkinoilla.

  1. Vakaa ja kannattava

Liiketoimintamallimme perustuu pitkäaikaisiin ja jatkuvalaskutteisiin sopimuksiin. Tämä mahdollistaa vakaan ja ennustettavan liikevaihdon, mikä puolestaan luo edellytykset liiketoimintamme hyvälle kannattavuudelle.

  1. Innovatiivinen edelläkävijä

Olemme luoneet menestyksekkään liiketoimintamallin. Se avulla olemme jo saavuttaneet johtavan1 markkina-aseman toimialallamme Pohjoismaissa ja rakentaneet hyvän kasvualustan keskeisissä maissa Euroopassa.

 

1 Johtava pilvipalveluna täysin itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin- ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä 12.12.2018. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.