Toimitusjohtajalta

Pilvipalvelumarkkina kasvaa – ja me sen mukana

LeadDesk on kannattavasti kasvava, alansa johtava1) toimija Pohjoismaissa. Olemme keskittyneet suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin toimitettaviin pilvipohjaisiin ohjelmistoihin. Liiketoimintamme perustuu SaaS-mallilla tarjottavaan helppokäyttöiseen LeadDesk-pilvipalveluun. Palvelemme suuria asiakasvolyymejä käsitteleviä yhtiöitä, kuten contact centereitä.

Digitalisaation myötä yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä palveluita siirretään yhä enemmän itsepalvelukanaviin. Tässä murroksessa LeadDesk tuo pilvipalvelun välityksellä skaalautuvan henkilökohtaisen palvelun yritysten ulottuville. Meille on tärkeää, että LeadDesk-pilvipalvelun avulla asiakkaamme voivat tarjota oikean ratkaisun oikealle ihmiselle, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Haluamme omalla osaamisellamme parantaa ja tehostaa suurivolyymista myyntiä ja asiakaspalvelua tarjoamalla asiakkaillemme laadukasta, älykästä ja täysin pilvipohjaista ohjelmistoratkaisua.

Yhtiömme on perustettu vuonna 2010. Yhdeksässä vuodessa olemme kasvaneet kannattavasti ja kansainvälistyneet onnistuneesti. Liikevaihtomme on kasvanut vuodesta 2012 lähtien keskimäärin 46 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli jo noin 11,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 21 prosenttia. Käyttökatteemme vuodelta 2018 oli 17 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutemme ja vakaa kehityksemme perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiimme ja jatkuvalaskutteiseen SaaS-liiketoimintamalliimme. Ratkaisumme on kriittinen osa asiakasyritystemme liiketoimintaa, mikä osaltaan vähentää asiakkaidemme vaihtuvuutta ja tukee liiketoimintamme vakaata kehitystä.

Toimimme voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, joiden kasvua tukevat globaalit megatrendit. Skaalautuvien ja kustannustehokkaiden pilvipohjaisten ohjelmistojen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Myös asiakaskokemuksesta on tullut yhä keskeisempi kilpailukykytekijä yrityksille. Merkittävä osa contact center -yrityksistä on siirtymässä pilvipohjaisten järjestelmien käyttöön viiden vuoden aikajänteellä.2)

Gartnerin ennusteiden mukaan globaali SaaS-markkina kasvaa 18 prosentin vuosivauhdilla arviolta 75,7 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Globaalin pilvipohjaisen contact center -markkinan on ennustettu kasvavan jopa SaaS-markkinaa nopeammin: vuonna 2017 markkinan koko oli noin 6,7 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan 24 prosenttia vuosittain, ja yltävän 15,8 miljardiin dollariin vuoteen 2021 mennessä.3)

Tavoitteenamme on olla liikevaihdolla mitattuna Euroopan suurin ohjelmistotarjoaja suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin. SaaS-mallin ansiosta LeadDesk-ratkaisumme skaalautuu tehokkaasti eri kokoisille asiakkaille ja uusille markkinoille. Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme voimakkaasti nykyisillä markkina-alueillamme ja laajentumaan uusille markkina-alueille Euroopassa – orgaanisesti ja yritysostoin. Kasvustrategiamme mukaisesti voimme ostaa yhtiöitä, mikäli ne mahdollistavat meille kansainvälisen laajentumisen ja edistävät LeadDesk-ratkaisumme kehittämistä entistä kokonaisvaltaisemmaksi.

Suunniteltu First North -listautuminen tukisi kasvustrategiamme toteuttamista ja mahdollistaisi meille investoinnit, joita tarvitsemme organisaation vahvistamiseen ja uusille maantieteellisille markkinoille laajentumiseen.

Sekä yhtiömme avainhenkilöt että nykyiset omistajat ovat sitoutuneita toimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Tule mukaan kasvutarinaamme ja sijoita pilvimarkkinan kasvuyhtiöön!

Olli Nokso-Koivisto
Toimitusjohtaja

1) Johtava pilvipalveluna täysin itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin- ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä 12.12.2019. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.
2) DMG Consulting 2017. Cloud-Based Contact Center Infrastructure Market Report 2017-2018.
3) DMG Consulting 2017. Cloud-Based Contact Center Infrastructure Market Report 2017-2018.

Seuraa meitä Inderesin sivuilla

LeadDesk yhtiöesittely