Toimitusjohtajalta

LeadDesk on Pohjoismaiden johtava SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittaja. Olemme luoneet erittäin toimivan liiketoimintamallin Suomessa ja laajentaneet liiketoimintaamme menestyksekkäästi muihin maihin. Kansainvälinen asemamme vahvistuu jatkuvasti ja Suomen ulkopuolelta tulevan liiketoiminnan osuus onkin jo yli puolet liikevaihdostamme.

Kevään 2020 aikana olemme vahvistaneet asemaamme entistä suurempien asiakkaiden ja julkishallinnon luotettuna SaaS-kumppanina. Toteutimme 1.7.2020 Nordcom-yritysoston, joka mahdollistaa meille entistä laajempien kokonaisratkaisujen toimittamisen.

Liikevaihtomme kehittyi katsauskaudella erinomaisesti

Kevään 2020 vertailukelpoinen liikevaihtomme oli erinomainen ja kasvoi yli 22 % edellisvuoteen verrattuna. Olen supertyytyväinen, että onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme Covid-19-pandemiasta huolimatta ja ylitimme kuluvalle kaudelle sisäisesti asettamamme tavoitteet. Vertailukelpoinen jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskantamme kasvoi erinomaisesti ja oli 9 704 (7 614) tuhatta euroa, kasvua 27,4 (7,5) %. Rahoitusasemamme säilyi vahvana koko kevään 2020 ajan.

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutemme oli asettamamme tavoitteen mukainen, kun huomioimme vuoden vaihteeseen ajoittuneet, strategiamme mukaiset panostukset myynnin kasvattamiseen.

Digitalisaatio toimii vahvana ajurina kansainväliselle kasvullemme

Kasvunäkymämme ovat hyvät. Näkemyksemme mukaan Covid-19 pandemian aiheuttama etätyönteon pikainen yleistyminen kiihdyttää organisaatioiden siirtymistä pilvipohjaisiin palveluihin kaikilla keskeisillä markkina-alueillamme. Toimialamme on murroksessa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä asiakaskokemus ja yhteydenpitokanavat kehittyvät nopeasti. SaaS-liiketoimintamallin ansiosta asiakkaamme voivat hankkia LeadDesk-palvelun skaalautuvana, joustavana ja kustannussäästöjä tuovana pilvipalveluna perinteisen lisenssipohjaisen mallin sijaan.

Think globally – act locally -periaate luo meille vahvan kilpailuedun

Selkeät kilpailuetumme ovat tukeneet asemamme nopeaa vahvistumista keskeisillä markkina-alueillamme Pohjoismaissa. Kilpailuetujamme ovat LeadDesk-ohjelmiston nopea, helppo ja hyvin kustannustehokas käyttöönotto, tehokas skaalautuvuus ja tietoturvallisuus sekä kilpailukykyinen hinnoittelumalli. Lisäksi ohjelmistomme on suunniteltu ottamaan huomioon erilaiset paikalliset vaatimukset toimintamaissamme.

Kilpailijakenttämme voidaan jakaa globaaleihin toimijoihin sekä lukuisiin pieniin paikallisiin ohjelmistoalan yrityksiin. Kilpailuetumme ovat samat molemmissa ryhmissä, sillä olemme sekä eurooppalainen että paikallinen toimija. Toimistomme nyt jo seitsemässä maassa palvelevat yli 1 000:n asiakasorganisaatiomme tarpeita tehokkaasti ja luotettavasti.

LeadDesk on ennen muuta kasvuyhtiö

Olemme kasvuyhtiö ja kasvavien kohdemarkkinoidemme myötä tuloskasvupotentiaalimme on vahva. Panostamme lyhyellä aikavälillä kasvuinvestointeihin, joiden tavoitteena on rakentaa vahvaa omistaja-arvoa.

Hyvä esimerkki tästä on 1.7.2020 toteuttamamme Nordcom-yritysosto. Yrityston myötä voimme palvella entistä suurempia yritys- ja julkishallinnon asiakkaita edistyneimmillä markkinoillamme Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa. Samalla tarjoamamme laajentui monipuolisilla mobiilipalveluilla, Microsoft Teams -yhteenliitännällä sekä virtuaalisilla SIM-korteilla. Yritysostossa saamamme tuotteet skaalautuvat tehokkaasti globaaleille markkinoille olemassa olevan infrastruktuurimme ja palveluverkostomme kautta.

Tavoitteenamme on olla jatkossakin aktiivinen toimija toimialamme konsolidaatiokehityksessä.

Kulttuurimme kuuluvat aktiivisuus, monikulttuurisuus ja yritysvastuu

Covid-19-pandemian aikana olemme tarjonneet poikkeusajan hätälinjoja veloituksetta julkishallinnon toimijoille, kuten Oulun kaupungille. LeadDesk-ohjelmiston skaalautuvuuden, nopean käyttöönoton ja osaavan henkilöstömme ansiosta näiden poikkeustoimien mahdollistaminen ei vaadi meiltä paljon, mutta on yhteiskuntavastuumme kannalta erittäin tärkeää.

Olen supertyytyväinen, että henkilöstömme on pysynyt terveinä ja motivoituneina. Kevään 2020 aikana olemme keskittyneet vahvistamaan kulttuuriamme ja rakentamaan yhteishenkeä seitsemän toimintamaamme välillä. Järjestämme esimerkiksi päivittäin yhteisiä liikuntahaasteita ja etä-kahvihetkia. Lisäksi tiedonkulun ja avoimuuden parantamiseksi johtoryhmämme viikoittaiset etätapaamiset ovat olleet avoimia koko henkilöstöllemme. Panostuksemme yrityskulttuuriin ovat tukeneet erinomaisesti myös rekrytointejamme, minkä ansiosta henkilöstömäärämme kasvoi katsauskaudella yli 20 % edellisvuoteen verrattuna.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko LeadDeskin tiimille huippuaktiivisesta ja -joustavasta asenteesta pandemian aikana! Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme luottamuksestanne osaamiseemme. Selviämme tästä yhdessä, entistä vahvempina.

 

Olli Nokso-Koivisto
Toimitusjohtaja

Seuraa meitä Inderesin sivuilla

LeadDesk yhtiöesittely