In English | Suomeksi | På svenska | Norsk

In English

You have come to this page as you probably wonder from whom you have received a link or an e-mail.

Why did I get an e-mail:
You have most likely had a service encounter with one of our customers in the past hour or days. The domains leaddesk-mail.com and ldcc.io are used by our customers when they send out for example customer service e-mail, e-signing requests, or SMS questionnaires.

What does LeadDesk do:
LeadDesk provides software for outbound sales and customer service.

Who should I contact about this if needed?
Contact the company that has sent out the e-mail. The information should be visible in the actual message. If you believe there is misuse, send an e-mail to support@leaddesk.com and attach the e-mail you have received.

Suomeksi

Olet tullut tälle sivulle, koska luultavasti ihmettelet keneltä olet saanut linkin tai sähköpostia.

Miksi sain sähköpostia:
Olet todennäköisesti kohdannut asiakkaamme puhelimitse tai sähköisesti viimeisten tuntien tai päivien aikana. Asiakkaamme käyttävät verkkotunnuksia leaddesk-mail.com ja ldcc.io lähettäessään esimerkiksi sähköisiä allekirjoituspyyntöjä, tekstiviestikyselyitä tai sähköpostia asiakaspalvelusta.

Mitä LeadDesk tekee:
LeadDesk tarjoaa yrityksille ohjelmistoa puhelinmyyntiin ja asiakaspalveluun.

Keneen minun tulisi ottaa tarvittaessa yhteyttä?
Ota yhteyttä yritykseen, joka on lähettänyt sähköpostin. Tietojen pitäisi näkyä varsinaisessa viestissä. Jos uskot, että kyseessä on väärinkäyttö, lähetä sähköpostia osoitteeseen support@leaddesk.com ja liitä mukaan saamasi sähköposti.

På svenska

Du har kommit till den här sidan eftersom du förmodligen undrar från vem du har fått en länk eller ett e-postmeddelande.

Varför fick jag ett e-postmeddelande:
Du har troligen haft ett servicemöte med en av våra kunder under de senaste timmarna eller dagarna. Domänerna leaddesk-mail.com och ldcc.io används av våra kunder när de skickar ut till exempel kundtjänstmejl, e-signeringsförfrågningar eller SMS-frågeformulär.

Vad gör LeadDesk:
LeadDesk tillhandahåller programvara för utgående försäljning och kundservice.

Vem ska jag kontakta om detta om det behövs?
Kontakta det företag som har skickat ut e-postmeddelandet. Informationen bör vara synlig i själva meddelandet. Om du tror att det finns missbruk, skicka ett e-postmeddelande till support@leaddesk.com och bifoga det e-postmeddelande du har fått.

Norsk

Du har kommet til denne siden da du sikkert lurer på hvem du har mottatt en lenke eller e-post fra.

Hvorfor fikk jeg en e-post:
Du har mest sannsynlig hatt et servicemøte med en av våre kunder den siste timen eller dagene. Domenene leaddesk-mail.com og ldcc.io brukes av våre kunder når de sender ut for eksempel kundeservice relaterte e-post, e-signeringsforespørsler eller SMS-spørreskjemaer.

Hva gjør LeadDesk:
LeadDesk tilbyr programvare for utgående salg og kundeservice.

Hvem skal jeg kontakte om dette hvis nødvendig?
Kontakt selskapet som har sendt ut e-posten. Informasjonen skal være synlig i selve meldingen. Hvis du tror det er misbruk, kan du sende en e-post til support@leaddesk.com og legge ved e-posten du har mottatt.