LEADDESK KJERNEFUNKSJONER

Alle LeadDesks kjernefunksjoner er oppført i kategoriene ringefunksjoner, inngående funksjoner, overvåking og rapportering, sikkerhet og overholdelse.

Ringefunksjoner

Inngående funksjoner

Overvåking og rapportering

Sikkerhet og overholdelse

Ringefunksjoner

 

Alle funksjonene du trenger for å drive et callsenter eller et salgsteam.

Avanserte kontrollinnstillinger for anrop

Vent, demp, overføre samtale eller gjøre samtale til en konferanse med bare ett klikk.

Anropskøer

Bygg egne køer og meldinger.

Klikk-for-anrop

Bruk LeadDesk-knappen for å ringe direkte fra CRM, nettsted eller til og med Excel-ark. Klikk-for-anrop blir ikke enklere.

Legg enkelt til telefonnumre

Kjøp nye numre i LeadDesk og aktiver dem i løpet av en dag.

Egendefinerbare grunner for samtaleslutt

Bruk hvilke som helst av de forhåndsgitte grunnene for samtaleslutt eller lag egne.

Anropsnotater

Agentit voivat lisätä tietoja tulevista mahdollisuuksista ja päästä katsomaan niitä.

Lag egen utgående anrops-ID

La agentene lage og få tilgang til notater til prospekter.

Angi arbeidstid

Konfigurer og rediger enkelt arbeidstiden til å passe dine behov.

Avansert håndtering av kontaktliste

Rediger, oppdater eller del anropslisten med noen få klikk.

Legg umiddelbart til nye leads

Importer leads direkte i anropslisten fra for eksempel nettskjemaer.

Egendefinerte felt

Rediger kontaktkortet med egendefinerbare felt.

Egendefinerte tags

Organiser, søk og merk kontakter med egendefinerte tags.

Kontakthistorikk

Vise kundekontakt, informasjon og kommentarer i agent- eller admin-menyen.

Automatisk ny oppringing

Gå ikke glipp av en ny oppringing igjen. I LeadDesk kan du automatisk legge til en ny oppringing etter hver samtale.

Praktiske snarveier

LeadDesk har flere praktiske snarveier som gir deg enkel tilgang til informasjon eller lar deg angi ringeresultater.

Velg din telefonimodus

Inkludert manuell og automatisk telefoniløsning for alle LD-brukere. Power-, prediktiv- og kontotelefoniløsning tilgjengelig for kunder med LD Essential, Advanced og Enterprise*.

Inngående funksjoner**

Angi egendefinerte kriterier og diriger innringer til de beste agentene eller det beste teamet eller avdelingen.

** Enkelte funksjoner krever IVR eller kø.

Avansert IVR-håndtering

Enkelt diriger samtalen til den rette agenten med vår fleksible IVR.

Intelligent samtalefordeling

Sørg for at kunden snakker med den rette agenten på grunnlag av agentferdigheter, IVR eller informasjon om innringer.

Ferdighetsbasert fordeling

Sørg for økt tilfredshet hos innringerne og første-anrop-oppløsning ved å finne agenten med den nødvendig kompetansen.

Viderekobling

Viderekoble anrop til mobil for å sørge for at en samtale aldri blir ubesvart.

Feriekonfigurasjon som er enkel å bruke

Konfigurer og rediger enkelt dine åpningstider i ferien flere måneder i forveien.

Anropsgrupper

Med våre fleksible aropsgrupper kan du enkelt ringe flere agenter på én gang eller i en bestemt rekkefølge.

Bedre informasjon om innringer

Integrer CRM med LeadDesk og få tilgang til kundeinformasjon før du svarer.

Ingen svar – viderekobling av anrop

Sørg for at kunden får kontakt med noen ved viderekobling av anrop når agentene er opptatt.

Blanding av innkommende anrop

Bland innkommende og utgående anrop sømløst til agenten. Reguler antall utgående anrop basert på inngående trafikk.

Overvåking og rapportering

Enkel tilgang til både historikk og live data med et par museklikk.

Overvåking av samtaler

Bruk samtaleopptak, eller lytt til agenten ringe live, for å coache agenter og forsikre deg om at dine krav til kvalitet blir oppfylt.

Samtaleopptak

Automatisk opptak av hele eller bare deler av samtalen.

Live dashboard

Tilpass dashbordet med et stort antall forhåndsdefinerte widgets og statistikk i sanntid.

Forhåndslagde rapporter

Bruk vår fohåndslagde rapporter for enkelt å få statistikk over kontaktlister, agenter eller kanaler.

Lag egendefinerte rapporter

Lag egne rapporter ved hjelp av filtrering av kampanjer, avdelinger, produkter, køer, osv.

Lagre og få tilgang til favorittrapporter

Du kan enkelt lagre og få tilgang til favorittrapporter uten å måtte gjenskape på nytt.
Sikkerhet og overholdelse

Sikkerhet og overholdelse

LeadDesk etterkommer EU-direktiver og lokale forskrifter til punkt og prikke.

Tilpassede tillatelser for team og roller

Konfigurer dashbord eller begrens tilgang basert på teamrolle eller avdeling eller IP.

Automatisk svarteliste & DNC-integrering

Sørg for at du aldri ringer en kontakt det ikke er meningen du skal ringe, ved automatisk å integrere med DNC-registrene eller egen svarteliste.

Lokale datalagring

All vår data er lagret i EU, i henhold til EU-krav og sikkerhetsstandarder.

Pålitelig vertsfunksjon

Vårt omfattende nettverk av verter, i flere EU-land, sikrer optimal driftstid og sikkerhet.

Lokale forskrifter

Etterkommer lokale forskrifter.

SSL-kryptering

SSL-kryptering sikrer at all data som sendes mellom webserveren og nettlesere forblir privat og intakt.

Avansert API

Bruk vår API slik at du kan bruke LeadDesk på den måten du ønsker.