LEADDESK KUNDESTUDIER

LeadDesk referanse og kundehistorier

LeadDesk-kunder fra små og mellomstore til multinasjonale bedrifter

Kunder av LeadDesk innbefatter alt fra enkeltpersoner til bedrifter med over 500 seter. Vi har kontaktsentre, salgsteam og deres agenter i hver sektor av bransjen. Kundene våre bruker LeadDesk til telesalg, kundeservice, telemarketing, møte booking, spørreundersøkelser og inkasso.

Per dags dato har vi kunder i Storbritannia, Tyskland, Polen, Spania, Storbritannia, Sverige, Norge, Danmark, Nederland, Belgia, Australia, Malta, Finland, Estland og Latvia. Vi er nå i ferd med å utvide til andre markeder.

Klarert av:

Dybdestudie av LeadDesk-kunder

kunder over hele Europa i hver sektor

Store tidsskriftutgivere

Vi samarbeider med de ledende tidsskriftutgivere i det nordiske og baltiske området. Telesalgaktivitetene er utført av mer enn 500 agenter. LeadDesk brukes av ulike outsourcing-selskaper som kjører sine egne telesalgaktiviteter. Klienten, outsourcere og agenter verdsetter LeadDesks enkle installasjonsprosess. Våre VoIP/GSM-telefonialternativer, intuitive bestillingsrutiner og enkle dataovervåking fra flere stedet er også populære funksjoner. LeadDesk gjør det å ukomplisert for hovedsentralene å administrere ulike kampanjer.

Global bedriftsinformasjonsgruppe

Denne høyt ansette kunden har operasjoner i 17 land over hele Europa. B2B-telesalg og telesalgoperasjoner gjøres i flere mindre enheter på 1-20 agenter. Kundens produkter varierer fra handelskalendertjenester til gjeldsinformasjon og markedsføringstjenester. Fellesnevneren er at alle kampanjene har korte salgssykluser. Kunden setter stor pris på enkelt å kunne overvåke flere team. Salgsteamene bruker en blanding av ledetråddata. LeadDesks programvare gjør at agenten opplever arbeidet som jevnt og svært effektivt.

Mindre telesalg- og telemarketingbedrifter

En familie-eid bedrift som driver med B2C-telesalg og telemarketing, spesialiserer seg på strøm- og mobiltelefonplaner og veldedig pengeinnsamling. Firmaet vokste fra å bestå av grunnleggerne og to deltidsagenter til tyve agenter på under et år.

Firma som driver med møtebooking og salgskonsultasjoner

En spesialist innen B2B-møtebooking. Selskapet har 5-10 agenter og verdsetter LeadDesks fleksibilitet og skalerbarhet. De bruker LeadDesk for egne møtebookinger, og de har anbefalt LeadDesk til noen av sine konsulentklienter for å oppnå en mer aktiv og systematisk måte å nå kunder på.