Automatiser dine forretningsprosesser og lukk flere avtaler

Integrer LeadDesk til deres CRM eller andre systemer, med våre ferdige tilkoblinger eller API, og øk ytelsen hos deres agenter. Vi har allerede levert 100+ forskjellige integrasjoner med LeadDesk.

Øk agenteffektiviteten med enkle integrasjoner

LeadDesk API kan brukes til CRM-integrasjon og datahåndtering samt forbedring av gamle systemer, overholdelse, rapportering og arbeidsflyt.

Våre kunder bruker allerede LeadDesk-integrasjoner med SalesForce, Dynamics, Kayak, Pipedrive, Zendesk, og mer. LeadDesk er også lett å integrere med klientsystemer.

Problemer med bestilling eller logistikk, ERP eller CRM-systemer? Vi kan hjelpe deg med å senke omkostninger og øke produktiviteten.

Microsoft Flow

Bruk vår Microsoft Flow-tilkobling til å automatisere forskjellige handlinger og prosesser i Leaddesk. Bruk denne tilkoblingen til å administrere leads, agenter, opprette tilbakeringing eller justere kampanjer. Se dokumentasjon for mer informasjon.

Salesforce

Integrasjonen gir deg muligheten til å bruke LeadDesk til å kvalifisere leads som er samlet i Salesforce. Løsningen er optimal når du har et høyt volum av leads å kvalifisere, eller når leadene er kvalifisert av et separat selskap, eller kontaktsenter.

Noen av de tilpassede integrasjonene vi har gjort hittil

API-dokumentasjon

For å komme i gang med integrering av LeadDesk med andre systemer, kan du ta en titt på den fulle dokumentasjonen av vår API.

API-dokumentasjon