Predictive Dialer: Bruk AI til å nå flere kunder

Predictive dialer-programvaren sørger for at agentene kan kontakte så mange kunder som mulig.

Avtal demo

Hva er en predictive dialer

En predictive dialer er en automatisk, AI-drevet dialer-modus som prioriterer effektive utgående samtaler slik at agentene snakker med så mange kunder som mulig. Den bruker en algoritme til å analysere ulike faktorer, som gjennomsnittlig varighet på samtalene eller hvor mange oppringninger som kreves i snitt før man får svar. Den bruker denne dataen til å forutsi agentenes tilgjengelighet og bestemmer hvor mange samtaler den kan ringe for å skape optimale forhold for å nå ut til kontaktene og inngå avtaler.

Når dere bruker en predictive dialer, vil callsenteret alltid ha flere åpne linjer enn ledige agenter. Vanligvis er det mulig å stille inn en såkalt abandon rate for å begrense hvor mange som blir oppringt uten at det finnes en ledig agent.

En predictive dialer bør ha innebygde funksjoner for å oppdage telefonsvarere, opptattsignal og ubesvarte anrop. Dermed sørger den for at agenten alltid settes i kontakt med en kunde. Det betyr også at så fort agenten er ferdig med samtalen, settes de i kontakt med en ny kunde, uten ventetid i verken den ene eller andre enden.

Hvorfor bør dere bruke en predictive dialer?

Den største fordelen med en predictive dialer er effektiviteten. Den gir en kraftig økning i agentenes effektivitet ved å sørge for at et maksimalt antall samtaler kobles opp og minimere uproduktiv tid.

Predictive dialer analyserer hele tiden statusen på kontaktsenteret. I stedet for å se bare på hvor mange agenter som er tilgjengelige, forutsier den når agentene er klare til å ta neste samtale. Disse forutsigelsene er basert på store mengder beregninger, deriblant læring fra deres eget callsenter, noe som øker nøyaktigheten.

Agentene slipper å ringe og vente på at kunden skal svare. Dialeren setter dem umiddelbart i kontakt med en aktiv mottaker når de avslutter forrige samtale.

Hva slags team har nytte av å bruke en predictive dialer?

Predictive dialers er generelt beregnet for større kampanjer med 15+ agenter. De er ikke beregnet for mindre team, fordi man da har for få agenter til å kunne pare en aktiv kontakt med en ledig agent. Årsaken er at mindre team ikke genererer så mye data, og disse algoritmene krever langt mer data for å fungere som de skal.

Hvis dere har kontaktlister av lav til middels kvalitet og ønsker å vektlegge kvantitet fremfor kvalitet, kan en predictive dialer være ideell. For eksisterende kunder eller kontakter av høy kvalitet kan det være bedre å bruke en dialer-modus som sikrer kontakt med kunden fra første sekund og som gir agentene mulighet til å forberede seg før samtalen.

Hvorfor velge LeadDesk når dere trenger Predictive Dialer?

LeadDesks løsning opererer på vår egen, ultrakraftige ringeinfrastrukturplattform, Contact Center as a Service, som garanterer lyd av høy kvalitet og 99,95 % oppetid. Alle data befinner seg dessuten på ett sted for enkel rapportering uansett hvilken dialer-modus dere bruker.

Prøv gratis

Hvordan er Predictive Dialer sammenlignet med andre automatiske dialer-moduser?

En Predictive Dialer ligner på andre automatiske dialer-moduser, som Power Dialer eller Automatic Dialer. Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom disse dialer-modusene når det gjelder intelligens og effektivitet.

Automatisk dialer vs. predictive dialer

En automatisk dialer er et godt valg for kampanjer rettet mot eksisterende kunder eller kontakter av middels til høy kvalitet, fordi den øker effektiviteten uten at det går ut over kundetilfredsheten. Den venter til agenten er ferdig med forrige samtale før den automatisk ringer neste nummer. På denne måten oppnår man en rimelig produktivitet uten å risikere at kunden tar telefonen uten at det finnes ledige agenter.

Power dialer vs. predictive dialer

Power dialers og Predictive dialers holder begge flere linjer åpne enn det er tilgjengelige agenter. I motsetning til en Predictive dialer bruker ikke en Power Dealer AI for å bestemme hvor raskt den skal ringe. I stedet har den et forhåndsdefinert samtale-til-agent-forhold som styrer ringefrekvensen.

Denne mer rigide tilnærmingen gjør det vanskeligere å gjøre raske justeringer i kampanje og callsenter. Dermed kan dere risikere å ringe for mange eller for få kunder, noe som kan gå ut over antall avbrutte samtaler eller agentenes effektivitet.

5 tips for å få mest mulig ut av en predictive dialer

1. Integrer med CRM for å nå de riktige kontaktene

Målrett kampanjen til de riktige kontaktene i Predictive dialer-kampanjen ved å bruke en kontaktsenterprogramvare som lar dere trekke ut kontaktlister og data rett fra CRM. På denne måten kan algoritmen bruke eksisterende data for å optimalisere ringeprosessen.

2. Bruk analyser til å validere valget av dialer

Bruk analysefunksjonen i kontaktsenterprogramvaren for å overvåke resultatene i kampanjen. Hvis agentenes prestasjoner, kampanjeaktiviteter og salgsrapporter viser at resultatene ikke er som forventet, kan det være en idé å prøve en annen dialer-modus.

3. Sørg for at dere etterlever lokale regelverk

Predictive dialers er underlagt streng regulering i mange land. Dere bør alltid følge de lokale retningslinjene som styrer bestemte beregninger, som for eksempel avbruddsrate, eller abandon rate. En kontaktsenterløsning med lokalt kjennskap til deres land bør ha alle de regulatoriske svarene dere trenger. Dere bør derfor vurdere en lokal partner som har krysset av i alle rutene når det gjelder regulatorisk etterlevelse.

4. Å oppdage telefonsvarere øker effektiviteten

Å prøve å selge til en telefonsvarer lykkes sjelden. Agentene er langt mer effektive når de snakker direkte med en potensiell kunde. De beste predictive dialers på markedet oppdager telefonsvarere, dropper de ubesvarte samtalene og husker å ringe tilbake på et senere, mer passende tidspunkt.

5. Bruk predictive dialer for leads med lav til middels kvalitet

En predictive dialer er ikke et verktøy som får eksisterende kunder til å føle seg verdsatt. Selv med de beste systemer for å oppdage telefonsvarere, vil det forekomme avbrutte samtaler der det faktisk er en person på tråden. Dere bør bruke denne dialer-modusen for større kampanjer som har mest fokus på effektivitet, og som har nok data til at algoritmen kan lære og bli bedre.

Vanlige spørsmål om Predictive Dialer

Hvordan setter jeg opp en predictive dialer i LeadDesk?

Predictive dialer kan kjøpes som en ekstra LeadApp for alle LeadDesk for Outbound Sales-avtaler. Dere kan lese mer om Predictive Dialer LeadApp i LeadApp Store..

Avtal en rask demo med våre callsentereksperter for å se hvordan Predictive Dialer kan fungere for dere.

Krever Predictive Dialer mye opplæring?

Nei. Predictive Dialer er en brukervennlig dialer-modus som ikke krever noen spesifikk opplæring av agentene.

Jeg driver et lite kontaktsenter. Bør jeg bruke predictive dialer?

Sannsynligvis ikke. Predictive dialer er generelt mest effektivt for kampanjer med større team med fra 15 agenter og oppover. LeadDesks predictive dialer har en nedre grense på 7 agenter per kampanje, men vi anbefaler flere, fordi programvaren blir mer effektiv desto flere agenter man har.

Det finnes så mange dialer-moduser. Hvordan vet jeg hvilken jeg skal velge?

Å finne ut hvilken dialer-modus som er riktig for deres kampanje, kan virke uoverkommelig. Dere kan lære det grunnleggende om dialer-moduser og få en sammenligning av deres styrker og utfordringer i vår Komplett guide til dialer-moduser for kontaktsentre.

Ring flere og selg mer med Predictive Dialer

Bruk AI til å maksimere agentenes effektivitet og redusere den uproduktive tiden.

Avtal demo