Prediktiv uppringare: Använd AI för att nå ut till fler kunder

Programvara med prediktiv uppringare säkerställer att agenterna kan interagera med så många kunder som möjligt.

Boka en demo

Vad är en prediktiv uppringare för något?

En prediktiv uppringare är ett automatiskt, AI-drivet uppringningsläge som prioriterar effektiviteten för utgående samtal och ser till att agenterna pratar med så många kunder som möjligt. Den använder en algoritm för att analysera samtalsstatistik som genomsnittlig samtalslängd eller genomsnittligt antal ringsignaler innan ett samtal besvaras. Den använder dessa data för att förutspå agenternas tillgänglighet och avgöra hur många samtal som ska ringas för att skapa en optimal miljö på callcentret där ni når ut till mesta möjliga kontakter och får hem flest avtal.

När ni använder en prediktiv uppringare har ert callcenter alltid fler öppna linjer än vad det finns tillgängliga agenter. Ni kan oftast ställa in en övergivandefrekvens som begränsar hur många kontakter som kan nås utan att det finns en tillgänglig agent.

En prediktiv uppringare har inbyggda funktioner som känner igen röstbrevlådor, upptaget-signaler och obesvarade samtal. Detta säkerställer att era agenter alltid når fram till en kund. Det betyder också att agenten blir kopplad till en ny kund så fort ett samtal avslutas utan någon väntetid på endera sida av linjen.

Varför ska ni använda en prediktiv uppringare?

Den största fördelen med programvara med prediktiv uppringare är dess effektivitet. Det optimerar aggressivt agenteffektiviteten genom att maximera antalet samtal som kopplas, och därmed minimeras väntetiderna.

Prediktiva uppringare analyserar fortlöpande callcentrets status. Istället för att bara titta på antalet tillgängliga agenter förutspår den när agenter blir tillgängliga för nästa samtal. Det framåtblickande perspektivet baseras på olika mätvärden, inklusive inlärning om ert eget callcenter, vilket ger en bättre träffsäkerhet.

Era agenter behöver inte ringa eller vänta på att kunder ska svara. Uppringaren kopplar dem till en aktiv kontakt omedelbart efter att de har avslutat det föregående samtalet.

Vilka team tjänar på att använda en prediktiv uppringare?

Prediktiva uppringare är främst avsedda för stora kampanjer med 15+ agenter. Det är inte lämpat för mindre team då agentpoolen inte är tillräckligt stor för att para ihop en aktiv kontakt med en ledig agenter i stor skala. Detta beror på att mindre team inte skapar särskilt mycket data, och algoritmerna kräver betydligt mer data för att fungera som de ska.

Om ni har kontaktlistor av låg eller medelhög kvalitet och vill fokusera på kvantitet istället för kvalitet så kan en prediktiv uppringare vara det perfekta alternativet för er. För befintliga kunder eller kontakter av hög kvalitet kan det vara bättre att använda uppringningslägen som garanterar kundkontakt från första sekund och gör det möjligt för agenter att förbereda sig inför ett samtal.

Varför välja LeadDesk när du behöver en prediktiv uppringare?

LeadDesks lösningar drivs på vår egna, starka samtalsplattform som Contact Center as a Service, vilket garanterar högkvalitativt ljud och drifttid på 99,95 %. Alla era data samlas också på en och samma plats vilket underlättar rapporteringen oavsett vilket uppringningsläge ni använder.

Prova det gratis

Vad skiljer en prediktiv uppringare från andra automatiska uppringningslägen?

En prediktiv uppringare liknar andra automatiska uppringningslägen som Power-uppringaren eller den automatiska uppringaren. Det finns dock vissa stora skillnader mellan uppringningslägena när det kommer till intelligens och effektivitet.

Automatisk uppringare vs. prediktiv uppringare

En automatisk uppringare är ett bra alternativ för kampanjer med befintliga kunder med kontakter av medelhög till hög kvalitet då det erbjuder bättre effektivitet utan att uppoffra kundnöjdheten. Den väntar tills agenten har avslutat det föregående samtalet innan nästa nummer rings upp automatiskt. På så sätt får ni en bra agentproduktivitet utan att riskera att kunden svarar i telefonen när det inte finns någon tillgänglig agent.

Power-uppringare vs. prediktiv uppringare

Power-uppringare och prediktiva uppringare fungerar på snarlika sätt då de båda håller fler linjer öppna än vad det finns tillgängliga agenter. Till skillnad från en prediktiv uppringare använder en Power-uppringare inte AI för att avgöra hur många samtal som ska ringas. Den har istället en fördefinierad grad för samtal-per-agent som fastställer hur många nummer som rings upp.

Det är en mindre flexibel lösning vilket gör den svår att justera i kampanjer och situationer på callcenter som förändras snabbt. Det kan skapa situationer där ni riskerar att ringa för många eller för få kunder. Detta resulterar i sin tur i att graden av tappade samtal eller agenteffektiviteten blir lidande.

5 tips för att få ut mer av en prediktiv uppringare

1. Integrera med CRM för att nå ut till rätt kontakter

Se till att ni riktar in er på rätt kontakter i kampanjen genom att använda en programvara för kontaktcenter som gör det möjligt att extrahera kontaktlistor och data direkt från ert CRM. På så sätt kan algoritmen använda era befintliga data för att optimera uppringningsprocessen.

2. Använd statistik för att bekräfta att ni har valt rätt uppringare

När ni använder statistiken i programvaran för kontaktcenter kan ni övervaka kampanjens prestanda. Om agenternas prestationer, kampanjaktivitet och försäljningsrapporterar indikerar att resultaten inte lever upp till er förväntade standard så kan ni överväga att prova ett annat uppringningsläge.

3. Se till att ni följer lokal lagstiftning

Prediktiva uppringare regleras i många länder. Ni ska alltid hålla koll på de lokala riktlinjerna som styr vissa mätetal, som övergivandefrekvens. En lösning för kontaktcenter med lokal expertis från ert land ska ha svar på alla lagstiftningsrelaterade behov. När ni ska välja en lokal partner bör ni därför titta på hur företaget hanterar efterlevnad.

4. Avkänning av röstbrevlådor förbättrar effektiviteten

En säljpitch som lämnas i röstbrevlådan får sällan ett svar. Agenter är betydligt mer effektiva när de pratar med kunden direkt. De bättre prediktiva uppringarna på marknaden kan identifiera röstbrevlådor och koppla bort de obesvarade samtalen. Den noterar resultatet och ringer upp igen vid ett annat tillfälle.

5. Använd prediktiva uppringare för leads av låg till medelhög kvalitet

En prediktiv uppringare är inte ett verktyg för att de befintliga kunderna ska känna sig uppskattade. Även med de bästa systemen för detektering av röstbrevlådor kommer det att uppstå övergivna samtal när en riktig person besvarar samtalet. Ni bör endast använda det här uppringningsläget för större kampanjer som huvudsakligen fokuserar på effektivitet och där det finns tillräcklig datavolym för att algoritmen ska kunna lära sig och förbättras.

 

Vanliga frågor om prediktiv uppringare

Hur ställer jag in prediktiv uppringning i LeadDesk?

Den prediktiva uppringaren kan köpas som ett tillägg i LeadApp för alla LeadDesk-abonnemang för outboundförsäljning. Du kan läsa mer om den prediktiva uppringaren i LeadApp-butiken.

Boka en snabb demo med våra callcenterexperter för att se hur en prediktiv uppringare fungerar.

Behöver vi omfattande utbildning för att använda den prediktiva uppringaren?

Nej. Prediktiv uppringning är ett uppringningsläge som är enkelt att använda och det kräver ingen särskild agentutbildning.

Jag driver ett litet kontaktcenter. Borde jag använda den prediktiva uppringaren?

Troligtvis inte. Den prediktiva uppringaren är mest effektiv för kampanjer med stora team på 15+ agenter. LeadDesks prediktiva uppringare har en lägsta gräns på sju agenter per kampanj, men vi rekommenderar alltid att man använder fler agenter då programvaran blir effektivare ju fler agenter det finns.

Det finns så många olika uppringningslägen. Hur vet jag vilken som är rätt?

Att veta vilket uppringningsläge som är rätt för er kampanj kan vara svårt. Du kan läsa grunderna om uppringningsläge och en jämförelse av deras styrkor och svagheter i vår kompletta guide till uppringningslägen för kontaktcenter.

Ring mer och ro hem fler avtal med en prediktiv uppringare

Använd AI för att maximera agenternas effektivitet och minska väntetiderna.

Boka en demo