Inkommande och utgående kommunikationslösningar för moderna företag

Lösningar för utgående försäljning och kundtjänst i flera kanaler, för krävande samtals- och kommunikationsbehov.

Lösningar som matchar dina branschbehov

LeadDesk kan användas i alla branscher, men vi har byggt ett antal skräddarsydda lösningar för att möta mer komplexa och branschspecifika behov. Från att hjälpa taxiföretagare att spara tid, till att skapa automatiska callback-lösningar inom offentlig hälso- och sjukvård.

Transport och logistik

Finlands största taxiföretag litar på LeadDesk för att hjälpa dem att driva verksamheten framåt. Vår skräddarsydda lösning för taxiväxlar är enkel att använda och tekniskt pålitlig, för en behagligare vardag åt de anställda.

Energi och försörjningssektorn

Företag runt om i Norden använder LeadDesk för att säkerställa kommunikation vid kritiska tillfällen. Vi tillhandahåller automatiska felmeddelanden, serviceprioritering och andra funktioner för att underlätta krishantering. På så sätt kan dina anställda fokusera på de områden där de behövs mest.

Sjukvård och offentlig sektor

Vårdmottagningar är beroende av att varje samtal behandlas. LeadDesk förser kommuner och vårdmottagningar i Norden med lösningar som automatiskt loggar återuppringningar till sjuksköterskor när det är fullt på telefonlinjen. Detta eliminerar väntetiderna och hjälper sjuksköterskorna fokusera på patienterna.

Bank- och försäkring

Några av Norges största banker litar på LeadDesk för att försäkra en säker hantering av kundtjänsten. Vi tillhandahåller både tjänster på plats och i molnet, med strikta säkerhetsfunktioner för att följa lokala regelverk.

Används av branschledande teams som värdesätter användarvänlighet, tillförlitlighet och leveransförmåga.

20 000+
NÖJDA HANDLÄGGARE
500M+
KONTAKTER PER ÅR
>99,95%
SYSTEMETS UPPTID
12
LOKALA KONTOR
95%
GENOMSNITTLIG SUPPORT CSAT
ISO 27001
CERTIFIERAD
SOC2
CERTIFIERAD
Kundservice
Få nöjda kunder

Att skapa återkommande nöjda kunder handlar i grunden om ett fåtal faktorer. Rätt personal, och rätt verktyg som låter dem fokusera fullständigt på kunden. Vi kan inte hjälpa dig med den första delen, men vi har spenderat otaliga timmar på att utveckla en lösning som låter era handläggare fokusera på det viktigaste - att hjälpa kunderna.

Läs mer
Utgående försäljning
Fler samtal, högre försäljning

Vid försäljning med hög volym innebär varje minut som sparas en ny möjlighet. En kontaktcenterlösning som anpassar sig till dina behov och arbetssätt kan göra en enorm skillnad på effektiviteten och resultatet. Låt oss ta hand om de "tråkiga" sakerna under huven och låt dina handläggare prata med kunderna och nå avslut i affärerna.

Läs mer

Varför välja LeadDesk för kundservice på företagsnivå?

LeadDesk passar företag som behöver en professionell kundservice i flera kanaler, med möjlighet till anpassning ner till detaljnivå. Vi har idag kunder som använder LeadDesk med upp till 1 000 handläggare. LeadDesk låter dina handläggare fokusera på att hjälpa kunderna i flera kanaler på ett flexibelt, stabilt och pålitligt sätt.

Boka en demo
Samtal, e-post, SMS, chatt

Du behöver inte hoppa mellan olika program för att betjäna flera kanaler. Samla alla kundtjänstärenden i samma köer för att prioritera handläggarnas arbete effektivt.

Anpassad handläggarvy

Handläggarapplikationen är utvecklad så att varje avdelning eller handläggare får ett anpassat användargränssnitt. Med de inbyggda skriptverktygen skapas en anpassad miljö så att handläggaren kan arbeta effektivt.

Avancerad IVR-hantering

IVR (Interactive Voice Response) är integrerat i vår lösning och används för att identifiera och samla in uppgifter om kunden, för att placera honom eller henne i rätt kö. Kunderna kan få hjälp när som helst på dygnet med självbetjäningslösningar. I dag hanterar vår IVR 500 000 samtal per dag, främst inom bank- och försäkringssektorn.

Storbildsskärm med realtidsdata

Ett visualiseringsverktyg som visar relevanta uppgifter på en storbildsskärm eller på en enskild dator. Modulen är webbaserad och kan nås överallt där du har tillgång till internet. Informationen anpassas till ditt företags behov.

Varför välja LeadDesk för utgående försäljning på företagsnivå?

Ett dialersystem ställer de utgående samtalen i kö och skjuter din försäljning i höjden. Vår dialer är marknadsledande i Norden och har utvecklats i över 16 år - av säljare för säljare.

Boka en demo
Intelligenta dialer-lägen för alla behov

Ett intuitivt system som ökar dina chanser att ringa rätt person. Välj mellan olika dialer-lägen, t.ex. progressive (one-to-one), preview (click to call), power (multi).

Call-backs som en försäljningsfaktor

26 procent av alla obesvarade säljsamtal ringer tillbaka till det missade numret. Praktiskt taget alla kontaktcenter har röstbrevlådor för inkommande samtal. I LeadDesk kan en inkommande kö inkluderas i alla utgående projekt. Du kan själv hantera köerna utifrån säljarens kompetens och tillgänglighet. Träffprocenten för inkommande samtal är högre än för de första utgående samtalen. Det finns därmed en chans att maximera din försäljning.

Filtrering av röstbrevlåda

Telefonsvarare kan vara en stor bromskloss som kan sänka takten i säljarens arbetsflöde och minska effektiviteten. Med våra ringlägen Progressive och Power så ingår det automatiska filter för röstbrevlådor, så att säljaren kan fokusera på sitt egentliga arbete.

E-signering

Handläggarna kan skicka ett avtal för undertecknande direkt till kunden via e-post eller textmeddelande. Du väljer själv om du bara vill använda e-underskrift eller så kan du erbjuda kunderna valet mellan e-underskrift och en röstinspelning.

Vi hjälper tillmed integration mot de system ni redan använder

Företag har sällan en lösning som passar alla. Därför har vi skapat mycket enkla och väldokumenterade API:er som kan integreras i praktiskt taget alla system som du använder.

Läs mer

Några av de integrationer som våra kunder redan använder sig av

Vad är annorlunda med LeadDesk?

VOIP

Stark infrastruktur för samtal som håller dig trygg

Alla våra lösningar bygger på samma stabila plattform som används för att ringa över 100 miljoner samtal varje år i hela Europa.

EFTERLEVNAD

Byggd för européernas behov

Våra lösningar följer regelverket på varje marknad, vilket garanterar att både vi och ditt företag uppfyller kraven.

RAPPORTERING

Avancerade rapporteringsmöjligheter

Våra lösningar levereras med standardrapporter. Beroende på dina behov kan standardrapporterna konfigureras och extra rapporter kan beställas. Rapporterna kan anpassas och innehålla information om bland annat handläggare, prestanda, köer och servicenivåer. Med en enkel inställning skickas rapporterna automatiskt via e-post.

Dashboard och data i realtid

Playbook för teamledare som vill göra ett stort avtryck

Vår Playbook låter dig ta kontrollen, med hjälp av data i realtid som ger dig möjlighet att anpassa köerna och förbättra lönsamheten i kontaktcentret, samtidigt som du kan reagera på oväntade händelser och andra förändringar i realtid.

Vill du höja din försäljning eller kundservice till världsklassnivå?

Låt oss prata!