Ennakoivan soiton ja tekoälyn avulla tavoitat enemmän asiakkaita

Ennakoivan soitto-ohjelmiston avulla työntekijät tavoittavat mahdollisimman paljon asiakkaita.

Varaa esittely

Mikä ennakoiva soitto on?

Ennakoiva soitto on tekoälyä hyödyntävä soittotoiminto, joka priorisoi puhelutehon. Se varmistaa, että työntekijät tavoittavat mahdollisimman monta asiakasta. Toiminto analysoi puhelutietoja algoritmien avulla. Se laskee esimerkiksi puheluiden keskimääräisen keston ja sen, kuinka monta puhelua se soittaa, ennen kuin joku vastaa. Tietojen perusteella se ennustaa työntekijöiden vapautumisen ja määrittää, kuinka monta puhelua se voi soittaa optimoidakseen tavoitettujen kontaktien sekä solmittujen sopimusten määrän.

Ennakoivaa soittoa käytettäessä avoimia linjoja on aina enemmän kuin vapaita työntekijöitä. Sitä, kuinka monta kontaktia toiminto saa tavoittaa ilman, että työntekijöitä on vapaana, on yleensä mahdollista rajoittaa.

Jotta työntekijät saavat seuraavan asiakkaan langan päähän heti edellisen puhelun päätyttyä, ennakoivan soittotoiminnon täytyy osata tunnistaa vastaajaviestit, varattu-merkkiäänet ja vastaamattomat puhelut.

Miksi ennakoivaa soittoa kannattaa käyttää?

Ennakoivan soitto-ohjelmiston tärkein hyöty on tehokkuus. Ohjelmisto optimoi työntekijöiden työtehon maksimoimalla yhdistettyjen puheluiden määrän ja minimoimalla joutilaan ajan.

Ennakoivat soitto-ohjelmistot analysoivat viestintäkeskuksen tilaa jatkuvasti. Ne eivät ainoastaan huomioi vapaana olevien työntekijöiden määrää, vaan ne myös ennustavat, milloin työntekijät ovat vapaana seuraavaa puhelua varten. Ennusteet perustuvat useisiin eri tekijöihin. Toiminto myös oppii viestintäkeskuksen toiminnasta, joten se on erittäin tarkka.

Työntekijöiden ei tarvitse soittaa puheluita itse eikä odottaa, että asiakkaat vastaavat. Soittotoiminto yhdistää heidät aktiiviselle kontaktille heti, kun edellinen puhelu päättyy.

Minkä kokoisille tiimeille ennakoivasta soitosta on hyötyä?

Ennakoiva soitto on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa laajoissa kampanjoissa, joiden parissa työskentelee yli 15 ihmistä. Sitä ei ole suunniteltu pienemmille tiimeille, sillä niiden toiminnassa ei synny riittävästi dataa, jota algoritmit tarvitsevat toimiakseen hyvin ja pystyäkseen yhdistämään aktiivisen kontaktin vapaalle työntekijälle.

Jos käytössä on heikko- tai keskilaatuinen kontaktilista ja määrää painotetaan laatua enemmän, ennakoiva soitto voi olla erinomainen vaihtoehto. Jos tarkoitus sen sijaan on soittaa nykyisille asiakkaille tai lupaaville kontakteille, voi olla viisaampaa valita soittotoiminto, joka yhdistää asiakkaat suoraan työntekijälle ja antaa työntekijöille mahdollisuuden valmistautua ennen puhelua.

Miksi valitsisit LeadDeskin ennakoivan soiton?

LeadDeskin ratkaisut toimivat omalla, erittäin vakaalla Contact Center as a Service ‑puhelualustallamme. Puheluiden äänenlaatu on erinomainen, ja järjestelmän käytettävyysaste on 99,95 %. Lisäksi kaikki data löytyy samasta paikasta, joten raportointi on helppoa käytettävästä soittotoiminnosta riippumatta.

Kokeile maksutta

Miten ennakoiva soitto eroaa muista automaattisista soittotoiminnoista?

Ennakoiva soitto muistuttaa muita automaattisia soittotoimintoja – kuten power dialer ‑soittoa ja automaattisoittoa. Eri soittotoimintojen älykkyydessä ja tehossa on kuitenkin huomattavia eroja.

Automaattisoiton ja ennakoivan soiton erot

Automaattisoittotoiminto on hyvä valinta kampanjoihin, joissa keskitytään nykyisiin asiakkaisiin tai vähintään keskilaadukkaisiin kontakteihin. Se parantaa tehokkuutta heikentämättä asiakastyytyväisyyttä. Ohjelmisto odottaa edellisen puhelun päättymistä ennen uuteen numeroon soittamista. Näin se parantaa työntekijöiden tehokkuutta ilman vaaraa siitä, että asiakas vastaa puheluun, kun yhtään työntekijää ei ole vapaana.

Power dialer ‑toiminnon ja ennakoivan soiton erot

Power dialer ‑toiminnolle ja ennakoivalle soitolle on yhteistä se, että avoimia linjoja on enemmän kuin vapaita työntekijöitä. Power dialer ei kuitenkaan määritä soittotiheyttä tekoälyn avulla kuten ennakoiva soittotoiminto, vaan soittotaajuus määritetään suhteessa puheluiden ja työntekijöiden määrään.

Koska lähestymistapa ei ole yhtä joustava, kampanjoiden ja tilanteiden muutoksiin on vaikeampi reagoida. Niinpä vaarana on, että järjestelmä soittaa liian harvalle tai liian monelle asiakkaalle, jolloin joko katkaistujen puheluiden määrä saattaa kasvaa tai työntekijöiden teho saattaa kärsiä.

Vinkkejä ennakoivan soiton hyötyjen maksimointiin

1. Integroi soittotoiminto asiakashallintajärjestelmään, jotta tavoitat oikeat kontaktit

Kun käytät ennakoivissa soittokampanjoissa asiakasviestintäohjelmistoa, joka pystyy hakemaan kontaktilistat ja datan suoraan organisaatiosi asiakashallintajärjestelmästä, algoritmi pystyy optimoimaan soittoprosessin olemassa olevan datan pohjalta. Tällöin tavoitat varmemmin oikeat ihmiset.

2. Hyödynnä analyysejä päätöksenteossa

Asiakasviestintäohjelmiston analyysien avulla voit seurata kampanjan onnistumista. Jos näet työntekijöiden työtehoa, kampanjatoimia ja myyntiä koskevista raporteista, etteivät tulokset ole toivotunlaisia, kannattaa ehkä vaihtaa toiseen soittotoimintoon.

3. Varmista, että paikallisten säädösten vaatimukset täyttyvät

Ennakoivien soittotoimintojen käyttöä säädellään tarkasti monissa maissa. Perehdy aina paikallisiin määräyksiin, joilla säädellään esimerkiksi katkenneiden puheluiden määrää. Yleensä kannattaa harkita paikallista asiakasviestintäohjelmiston tarjoajaa, jonka ratkaisut täyttävät kaikki vaatimukset.

4. Paranna tehoa vastaajaviestien tunnistuksella

Ihmiset reagoivat vastaajaan jätettyihin myyntipuheisiin vain harvoin. Henkilökohtainen keskustelu asiakkaan kanssa on paljon tehokkaampaa. Parhaat ennakoivat soitto-ohjelmistot tunnistavat vastaajaviestit, keskeyttävät vastaajaan ohjautuneet puhelut ja soittavat samaan numeroon uudelleen sopivampaan aikaan.

5. Käytä ennakoivaa soittoa heikko- ja keskilaatuisille liideille soitettaessa

Ennakoiva soitto ei ole paras valinta, jos haluat asiakkaiden tuntevan olonsa arvostetuiksi. Oli vastaajantunnistusominaisuus kuinka hyvä tahansa, se saattaa joskus katkaista puhelun, vaikka linjalla olisi oikea ihminen. Tätä soittotoimintoa kannattaa käyttää vain laajoissa kampanjoissa, joissa keskiössä on tehokkuus ja joissa algoritmin käytettävissä on oppimisen ja kehittymisen kannalta riittävästi dataa.

Hyvä tietää ennakoivasta soitosta

Miten ennakoiva soitto otetaan käyttöön LeadDeskin ohjelmistossa?

Ennakoiva soitto on saatavana LeadDeskin lisäosana kaikkiin outbound-myyntisopimuksiin. Lisätietoja ennakoivan soiton LeadApp-sovelluksesta on LeadApp-kaupassa.

Varaa esittely asiakasviestinnän asiantuntijaltamme ja selvitä, miten voit hyödyntää ennakoivaa soittoa.

Edellyttääkö ennakoiva soitto työntekijöiden laajamittaista kouluttamista?

Ei. Ennakoiva soitto on helppokäyttöinen toiminto, jonka käyttö ei edellytä erityistä koulutusta.

Johdan pientä asiakaspalvelukeskusta. Kannattaako minun ottaa käyttöön ennakoiva soitto?

Todennäköisesti ei. Ennakoiva soitto toimii yleensä tehokkaimmin kampanjoissa, joissa on mukana suuri, yli 15 työntekijästä koostuva tiimi. LeadDeskin ennakoivan soiton vähimmäisraja on 7 työntekijää kampanjaa kohden, mutta todellisuudessa työntekijöitä kannattaa olla enemmän. Mitä enemmän työntekijöitä kampanjassa on, sitä tehokkaammin ohjelmisto toimii.

Soittotoimintoja on valtava määrä. Mistä tiedän, mikä minun kannattaa valita?

Oikean soittotoiminnon valitseminen eri kampanjoihin voi olla haasteellista. Asiakaspalvelukeskusten soittotoimintoja käsittelevä oppaamme perehdyttää sinut eri soittotoimintoihin sekä niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin.

Ennakoiva soitto kasvattaa sekä puheluiden että kauppojen määrää

Paranna työntekijöiden tehoa tekoälyn avulla.

Varaa esittely