Soitto pelkällä klikkauksella – kenelle tahansa ja mistä tahansa

Click-to-call-soittotoiminnon avulla voi soittaa verkkosivustoilla, laskentataulukoissa ja asiakashallintajärjestelmissä oleviin numeroihin.

Varaa esittely

Mikä click-to-call-soitto-ohjelmisto on?

Click-to-call-soittotoiminto (josta käytetään joskus myös nimitystä click-to-talk tai click-to-dial) tunnistaa verkkosivustoilla, laskentataulukoissa ja asiakashallintaohjelmistoissa olevat puhelinnumerot ja mahdollistaa niiden klikkaamisen. Niinpä työntekijät voivat soittaa numeroihin napsauttamalla niitä.

Click-to-call-soittotoiminnon avulla työntekijöiden on helppo ottaa yhteyttä löytämiinsä kontakteihin mukautuvissa outbound-kampanjoissa.

Click-to-call-ohjelmistossa on yleensä muitakin ominaisuuksia kuin numeroiden tunnistus ja niihin soitto. On hyvä, jos ohjelmisto esimerkiksi tallentaa tiedot asiakashallintajärjestelmään vastaisuuden varalta, jolloin lupaavaan kontaktiin saa helposti yhteyden uudelleen.

Miksi click-to-call-soittoa kannattaa käyttää?

Click-to-call-soittotoiminnot ovat hyvin monipuolisia. Niiden avulla työntekijät pystyvät priorisoimaan kontakteja lennossa harkintansa mukaan. Jos kampanjan seuraava vaihe riippuu edellisen puhelun lopputuloksesta, click-to-call-ohjelmisto auttaa työntekijöitä mukauttamaan suunnitelmaa tarpeiden pohjalta.

Jos click-to-call-soittotoiminto integroidaan asiakashallintajärjestelmään, uusia liidejä on helppo löytää ja työntekijät voivat hyödyntää niitä myöhemmin. Kun asiaan palataan pikaisesti, myyntikin tehostuu.

Click-to-call-soittotoimintoa käytettäessä työntekijät ehtivät valmistautua seuraavaan puheluun riittävästi. Puhelun aloittaminen onnistuu yhdellä klikkauksella. Kun numeroita ei tarvitse näppäillä manuaalisesti, aikaa säästyy useita arvokkaita sekunteja.

Milloin click-to-call-soittotoimintoa kannattaa käyttää?

Click-to-call-soittotoiminto sopii yksittäisille työntekijöille tai pienille tiimeille pitkälle mukautettuihin kampanjoihin. Puhelumäärät jäävät auttamatta pienemmiksi kuin automaattista soittoa käytettäessä.

Click-to-call on hyvä vaihtoehto kampanjoihin, joissa tilanteet muuttuvat nopeasti ja mahdollisia kontaktien lähteitä on useita. Jos käytettävissä ei esimerkiksi ole valmista kontaktiluetteloa, työntekijät pystyvät click-to-call-toiminnon avulla etsimään kontakteja joustavasti ja soittamaan löytämiinsä numeroihin.

Kokeile LeadDeskin click-to-call-soittoa

LeadDeskin soittotoiminnot ovat oma luokkaansa, sillä ne toimivat omalla, todella vakaalla Contact Center as a Service ‑puhelualustallamme. Puheluiden äänenlaatu on erinomainen, ja järjestelmän käytettävyysaste on 99,95 %. Kaikki data löytyy samasta paikasta, joten raportointi on helppoa käytettävästä soittotoiminnosta riippumatta.

Pyydä maksutonta kokeilua

Miten click-to-call eroaa muista soittotoiminnoista?

Myyntikampanjan tarpeet vaikuttavat soittotoiminnon valintaan. Joissakin tilanteissa työntekijöiden täytyy suunnitella jokainen puhelu erikseen, kun taas joissakin kampanjoissa nopeus ja tehokkuus ovat etusijalla.

Click-to-call-soiton ja automaattisten soittotoimintojen erot

Monissa outbound-myyntikampanjoissa painotetaan työntekijöiden toimintatehoa. Tällöin automaattiset soittotoiminnot ovat oiva valinta. Power dialer, automaattisoitto ja ennakoiva soitto mahdollistavat suuremman puhelumäärän.

[Kaipaatko myynnin tueksi tehokasta automaattisoitto-ohjelmistoa? Kokeile LeadDeskin outbound-ratkaisua maksutta!]

Click-to-call on automaattisia soittotoimintoja mukautuvampi. Jos päättyvä puhelu esimerkiksi vaikuttaa siihen, kenelle työntekijän kannattaa soittaa seuraavaksi, click-to-call antaa mahdollisuuden poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta.

Click-to-call-soiton ja manuaalisen soiton erot

Manuaaliset soittotoiminnot ovat joskus hyödyllisiä, kun kontakti vaatii erityishuomiota.

Esimerkiksi ennakoiva soitto antaa työntekijöille tilaisuuden perehtyä kontaktin tietoihin kunnolla ennen puhelua, mutta se ei anna mahdollisuutta tutustua erilaisiin lähteisiin kuten click-to-call-soitto.

Täysin manuaalista soittoa taas ei kannata käyttää enää juuri missään tilanteessa. Viisainta on valita soittotoiminto, joka automatisoi ainakin osan outbound-myyntiprosessista. Tällaisia ovat esimerkiksi click-to-call ja ennakoiva soitto. Asiakasviestintäohjelmisto on joka tapauksessa ehdoton tilanteessa kuin tilanteessa. Sen avulla pystyt seuraamaan, kenelle on jo soitettu, ja analysoimaan tuloksia myöhemmin strategiaa kehittäessäsi.

Vinkkejä click-to-call-toiminnon hyötyjen maksimointiin

1. Käytä toimintoa, kun työntekijöiden täytyy pystyä työskentelemään joustavasti

Click-to-call-soittoa kannattaa käyttää etenkin silloin, kun kontaktit ovat peräisin useista lähteistä ja suunnitelmia täytyy pystyä muokkaamaan lennosta. Automaattiset soittotoiminnot ovat työtehon kannalta parempi vaihtoehto, mutta click-to-call on yleensä hyvä valinta tiimeille, joilla on tietty tavoite.

2. Opeta työntekijät priorisoimaan kontaktit

Click-to-call antaa työntekijöille vapautta. Varmista siis, että he osaavat priorisoida eri lähteistä löytämänsä kontaktit kampanjasuunnitelman mukaisesti.

3. Integroi ohjelmisto asiakashallintajärjestelmään, jotta tavoitat oikeat kontaktit

Valitse asiakasviestintäohjelmisto, josta kaikki klikatut kontaktit voidaan helposti tallentaa asiakashallintaohjelmistoon. Tällöin liidit eivät jää hyödyntämättä, kun sopiva kontakti on löytynyt ja hänelle on soitettu.

Tutustu LeadDeskin ja asiakashallintajärjestelmän integrointiin tarkemmin.

4. Palaa asiaan ja solmi sopimus

Kun ohjelmisto integroidaan asiakashallintajärjestelmään, työntekijöille voidaan määrittää erilaisia rooleja. Yksi työntekijä voi soittaa mahdollisille uusille asiakkaille käyttäen click-to-call-toimintoa, ja lupaavat liidit voidaan siirtää saman tien toiselle työntekijälle tai lisätä kontaktilistalle, jotta toinen työntekijä voi viimeistellä sopimuksen automaattisoittoa hyödyntäen.

5. Hyödynnä analyysejä päätöksenteossa

Jatkuvien analyysien avulla varmistat, että kussakin kampanjassa käytetään siihen sopivinta soittotoimintoa. Jos näet työntekijöiden työtehoa, kampanjatoimia ja myyntiä koskevista raporteista, etteivät tulokset ole toivotunlaisia, kannattaa ehkä vaihtaa toiseen soittotoimintoon.

Click-to-call-soittotoiminnon hinnoittelu

Click-to-call-toiminto sisältyy vakiona jokaiseen LeadDesk-tilaukseen, joten lisäkustannuksia ei synny.

Näytä hinnat

Hyvä tietää LeadDeskin click-to-call-soittotoiminnosta

Miten click-to-call-toiminto otetaan käyttöön LeadDeskin ohjelmistossa?

Click-to-call on LeadDesk-ohjelmiston vakio-ominaisuus, joten se sisältyy jokaiseen sopimukseen. LeadDeskin asetusten määritys vie vain joitakin minuutteja. Aloita kokeilu.

Edellyttääkö click-to-call-toiminnon käyttö laajamittaista koulutusta?

Ei. Click-to-call on helppokäyttöinen soittotoiminto, jonka käyttö ei edellytä työntekijöiltä erityistä koulutusta. Heidät kannattaa kuitenkin perehdyttää kampanjaan huolellisesti, jotta he pystyvät priorisoimaan puhelut tehokkaasti.

Johdan pientä asiakaspalvelukeskusta. Kannattaako minun ottaa käyttöön click-to-call-soitto?

Ehdottomasti. Click-to-call-soitto sopii erityisen hyvin yksittäisille työntekijöille ja pienille tiimeille, joten se on sinun tiimillesi erinomainen vaihtoehto.

Soittotoimintoja on valtava määrä. Mistä tiedän, mikä minun kannattaa valita?

Oikean soittotoiminnon valitseminen eri kampanjoihin voi olla haasteellista. Asiakaspalvelukeskusten soittotoimintoja käsittelevä oppaamme perehdyttää sinut eri soittotoimintoihin sekä niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin.

Ota click-to-call-toiminto käyttöön

Pyydä maksutonta kokeilua