Gi en fremragende pasientopplevelse med enkle kommunikasjonsverktøy i alle kanaler

LeadDesks løsning for helsetjenesten sørger for at dere kan håndtere all kommunikasjon med pasientene på en enkel og sikker måte. Løsningen er utviklet basert på mange års ekspertise og inneholder spesialtilpassede verktøy som lar dere konsentrere dere om pasientene.

Brukt og likt av helsepersonell i hele Norden

Pålitelige og brukervennlige løsninger for helsetjenesten øker pasienttilfredsheten

Pasienter og andre aktører forventer naturlig nok punktlig og trygg hjelp. Derfor er det viktig at helsetjenesten tilbyr fleksible og sikre kanaler der pasientene kan kontakt når de vil, og på den måten de vil.

Å kunne tilby førsteklasses service i flere kanaler krever imidlertid intuitiv programvare som kan integreres sømløst med helsepersonellets arbeidsrutiner. De moderne løsningene våre er så enkle å bruke at personalet effektivt kan konsentrere seg om å behandle pasienter i stedet for å lære seg nye systemer.

Fordelene med våre kontaktsenterløsninger for helsetjenesten

Pasienttilfredshet

Pasientene får hjelpen de fortjener, mens medarbeiderne kan konsentrere seg om kjerneoppgavene.

Pålitelighet

LeadDesk er en skybasert programvare av høy kvalitet som garanterer maksimal oppetid og pålitelig kommunikasjon.

Helsefaglig ekspertise

LeadDesk har et team som har inngående erfaring med å levere callsenterløsninger tilpasset de spesielle behovene i helsetjenesten.

Gjør det enklere enn noensinne å behandle pasienter

En felles programvare for all kommunikasjon gir pasientene mulighet til kontakte dere i den kanalen de foretrekker. LeadDesk hjelper dere med å opprette et kontaktsenter som gjør pasientkontakten mer effektiv enn noen gang.

LeadDesk tilbyr en samlet plattform der det medisinske personalet kan jobbe fra hvor som helst. Den krever lite opplæring, slik at personalet kan konsentrere seg om det viktigste – å behandle pasientene. Siden LeadDesk er skybasert, kreves det ingen kostbare lokale installasjoner eller store innledende investeringer.

Helsetjenesten fortjener en kvalitetsløsning med maksimal oppetid

Helsetjenesten er en helt nødvendig bransje der kommunikasjonen ganske enkelt må fungere. LeadDesk leverer en callsenterløsning for helsetjenesten som alltid står klar til å motta både akutte og ikke-akutte henvendelser. Førsteklasses ringekvalitet i alle situasjoner sikrer at kritisk informasjon formidles korrekt.

LeadDesk har et intuitivt grensesnitt som kan tilpasses fullt ut etter behov. Med LeadDesks rapporteringsverktøy får dere rapporter av høy kvalitet som sørger for transparens og optimal drift.

God ekspertise på helsesektoren tilfører det lille ekstra

Med LeadDesk er dere garantert å få en partner som har inngående kunnskap til helsevesenet. Vi har levert tjenester som legger til rette for en bedre opplevelse med helsevesenet, til alt fra små private klinikker til større offentlige foretak.

Dette betyr at dere får et eget LeadDesk-team med erfaring fra helsesektoren som tar seg av prosessen med implementering av tjenestene, samt fagkyndig brukerstøtte.

Benchmarks for callsentre for helsetjenesten

Uleåborg

Den finske byen Uleåborg ønsket å gjennomføre en omfattende telefonkampanje for å redusere antall eldre som fikk covid-19. LeadDesk sørget for at effektiviteten nådde nøye høyder, og i løpet av en uke hadde de kontaktet over 7500 mennesker over 80 år, til tross for at den gjennomsnittlige ringetiden var på over 5 minutter.

Gyneko

Det private legesenteret Gyneko hadde problemer med overbelastning på de travleste ringetidene. Med LeadDesks tilbakeringingstjeneste og SMS-maler har Gyneko kunnet kommunisere med pasientene umiddelbart og reagere raskt på hevendelser. Gjennomsnittlig ventetid for å bli ringt tilbake har vært rundt 10 minutter.

Tornio legesenter

Tornio legesenter begynte å bruke LeadDesks tilbakeringingstjeneste for å gi pasientene bedre service og gi helsepersonellet mulighet til å konsentrere seg uten å bli avbrutt. Å slippe ubesvarte anrop har økt pasientenes tilfredshet. De medisinske ekspertene har også fått bedre kontroll over arbeidet fordi de ikke behøver å svare på samtaler mens de behandler en pasient.

Et tilbakeringingssystem utviklet for helsepersonell sørger for at alle anrop blir besvart

Dere bør være i stand til å hjelpe brukerne til enhver tid, uansett hvor mange anrop det er snakk om. LeadDesks callsenter for helsetjenesten har tilbakeringingsfunksjon. Hvis personalet ikke kan besvare et anrop, spiller systemet automatisk av en hyggelig forhåndsinnspilt melding der pasientene får beskjed om at de snart vil bli ringt tilbake. En tjeneste med SMS-maler er med på å gi mer informasjon for å informere pasientene om situasjonen og hvilke valg de har.

LeadDesks skybaserte tilbakeringingstjeneste kan tilpasses deres behov og tidsplaner. Ideelt sett betyr tilbakeringing også bedre kundeservice og at medarbeiderne kan bruke tid på kjerneoppgavene.

Er dere interessert i en tilbakeringingsløsning som sørger for at pasientene alltid kan komme i kontakt med dere, uavhengig av kø?

Kontakt oss, så skreddersyr vi en løsning for nettopp deres behov.

Kontakt oss