LeadDesk jämfört med andra lösningar

Kalkylark, delade inkorgar, ärendesystem och CRM – hur funkar de jämfört med LeadDesks programvara?

I den här guiden kan ni läsa om hur LeadDesk kan ersätta era befintliga system och förbättra effektiviteten.

Hämta den kompletta guiden ➡️

LeadDesk överträffar alternativen

Många kontaktcenter använder utdaterade verktyg

Vanliga verktyg för kontaktcenter, som ärendesystem, CRM, delade inkorgar och kalkylblad är ineffektiva och tidskrävande.

Systemen saknar funktioner för eftersälj och översikter för kundhistorik. Tillgängliga kanaler och rapporter är begränsade, och kundtjänst i flera kanaler är omöjligt. Bristen på automatiseringar innebär att handläggare måste mata in och organisera data manuellt.

Utdaterade verktyg sänker företagets prestanda och skadar kundnöjdheten

Brist på omfattande kundhistorik resulterar i sämre effektivitet när handläggare måste påbörja varje ärende från grunden eller hämta information från olika kanaler. Ineffektiv ärendetilldelning där flera handläggare löser samma ärenden samtidigt är ett slöseri med tid.

Med CRM ödslar handläggare tid på att ringa och vänta på att kontakter ska svara.

Med system som bygger på kalkylark lägger handläggare mer tid på att mata in information än att analysera och nyttja den.

Läs mer i guiden

LeadDesks CCaaS-lösning för omnichannel löser problemen

 

LeadDesk samlar alla kanaler, ger tillgång till omnichannel-tjänster och kan integreras med CRM och ärendesystem vid behov.

LeadDesk har uppringningslägen, interaktionshantering och VoIP i ett och samma gränssnitt. Det erbjuder alla rapporteringsfunktioner ni behöver med detaljerade mätetal för prestationsanalyser. Alla data i LeadDesk skyddas i en krypterad, GDPR-kompatibel molnlösning.

Och till skillnad från alternativen är LeadDesks lösning enkel att skala upp och ner i takt med att er verksamhet växer.

Läs mer i den här guiden Se LeadDesk i praktiken

Funktioner som skiljer LeadDesk från ett ärendesystem

LeadDesks molnbaserade programvara för flerkanalig kundtjänst höjer effektiviteten i kundtjänstverksamheten jämfört med gamla ärendesystem. Är det inte dags att byta från ärenden till genuina kunddialoger?

Enhetligt gränssnitt som gör att handläggarna har koll på allt

För att kunna möjliggöra en smidigare kundupplevelse ska en flerkanalig kundtjänstlösning kunna ge enkel åtkomst till information om kunden och kontaktcentrets status. Istället för att se ett enskilt ärende ska era handläggare ha tillgång till hela kundens kommunikationshistorik.

Ärendesystem kräver oftast att specialister växlar mellan olika system för att få en överblick av en specifik situation. LeadDesk ger å andra sidan ett enhetligt gränssnitt där handläggare kan få all information de behöver i en överblick.

Fristående kanaler gör handläggare effektivare och motiverade

Olika kanaler är effektiva i olika situationer.

Ärendesystem är ofta begränsade till en kanal, men LeadDesk låter era handläggare använda sin erfarenhet för att välja den kanal som är bäst lämpad för att lösa kundernas problem. Friheten att kontrollera sitt arbete motiverar handläggare, och detta återspeglas i kundtjänstens kvalitet.

Personlig service förbättrar kundnöjdheten

Utöver att man löser kundernas problem så uppskattar de ett tillvägagångssätt som är baserat på flexibilitet och mänsklig finkänsla. LeadDesk riktar fokuset från ärenden till genuina dialoger mellan kunden och handläggaren. Kunden får bättre service samtidigt som ni får fler möjligheter till merförsäljning och högre kundnöjdhet.

Komplett kundhistorik underlättar i interaktioner

Isolerande ärendesystem är oftast ärendecentrerade. Effektiv kundtjänst gynnas dock av en bredare kontext. Med LeadDesk känner handläggarna till kundens historik och nivå, och kan därmed imponera på dem genom att proaktivt erbjuda lösningar som gör att de inte behöver upprepa sig. Detta leder i förlängningen till bättre kundnöjdhet.

LeadDesks rapporter ger strategiska insikter

LeadDesk ger en holistisk överblick av er verksamhet. Ärendesystem genererar endast kanalrelaterade rapporter, men LeadDesk samlar in data från alla kanaler och integrerar dem i ert CRM. Detta driver på försäljningen och hjälper er att optimera verksamheten och finjustera er affärsstrategi.

Gör ärenden till en del av er omnichannel-lösning

Vill ni använda ärendesystem för komplexa fall som kräver en specialist? På LeadDesk har vi fokuserat på att utveckla en ledande omnichannel-lösning som imponerar på kunderna samtidigt som ni har tillgång till SuperOffice-integrationer när ni behöver använda ärenden.

 

Varför ska ni byta från ett ärendesystem till LeadDesk?

Enhetligt gränssnitt

Få kontroll över allt som händer med ett användarvänligt gränssnitt.

Fristående kanaler

När ni väljer rätt kanal för varje situation blir handläggare effektivare och motiverade.

Komplett kundhistorik

Med kundhistorik behöver handläggare inte upprepa sig och kan istället fokusera på riktad service.

Personlig service

Med LeadDesk kan ni föra genuina dialoger mellan kunder och handläggare.

Kvalitetsrapporter

LeadDesks rapporter täcker alla kanaler och gör det enklare för er att optimera verksamheten.

Funktioner som skiljer LeadDesk från ett CRM-system

Varför ska ni lagra era kunder i en databas om ni inte kan kontakta dem därifrån?

Uppringare, interaktionshantering och teknik på ett och samma ställe

Uppringningslägen, interaktionshantering och VoIP är inbyggda i LeadDesk. Ni får funktionerna ni behöver för att arbeta med sälj i en programvara utan att tredjepartsintegrationer eller flera programvarukonton.

🔹 Samordning av interaktioner: Analysera interaktionsdata från alla kanaler, ange kontaktpunkter för åtgärder och skapa kampanjer.

🔹 Coachning: Stötta handläggarnas utveckling med verktyg som rollspel, medlyssning och viskande.

🔹 Prestationshantering: Ställ in förväntningar, övervaka prestanda och belöna era handläggare.

Flexibla uppringningslägen för varje kampanj

Med CRM: Ett tillägg med click-to-call är sällan lämpat för höga samtalsvolymer. Handläggare ödslar tid på att ringa upp och vänta på att kontakter svarar. Detta kanske funkar för vissa kampanjer, men ni ska inte behöva använda en uppringare som inte är lämpad för era kampanjer.

Med LeadDesk: Välj ett uppringningsläge som gör det enklare för handläggare att lägga mer tid på försäljning. En AI-baserad prediktiv uppringare optimerar till exempel uppringningsprocessen.

Om ni skräddarsyr konversationer efter varje enskild kund så kan ni istället använda en förhandsvisningsuppringare.

LeadDesk har ett uppringningsläge för alla situationer och säljkampanjer.

Kvalitetsrapporter optimerar försäljningen

Med handlingsbara rapporter kan ni driva upp försäljningen. För att nå er potential bör rapporteringsverktyg vara optimerade för kampanjer som är inriktade på outboundförsäljning.

Med CRM: Bra för leadshantering, kundstatusar och intäkter. Saknar detaljerad information för att analysera prestationer i säljinteraktioner från olika kampanjer.

Med LeadDesk: Mätetal som kan användas för att analysera och optimera era säljinteraktioner. Övervaka dina KPI:er för varje kampanj, team och handläggare individuellt.

Med omnichannel kan ni betjäna kunderna där de befinner sig

Kunder nöjer sig inte längre med att sitta i samtalsköer. De förväntar sig att ni kan nås i kanalerna de använder i vardagen.

Med CRM: Har oftast begränsade funktioner för att kontakta kunderna i rätt kanaler.

Med LeadDesk: En kundtjänstlösning som tillhandahåller alla kanaler ni behöver för att bygga upp en framgångsrik kundtjänstverksamhet.

Rapporter som förbättrar den operativa verksamheten

Rapportering är helt avgörande för att ni ska kunna utveckla er kundtjänstverksamhet. För att nå er fulla potential behöver ni rapporteringsverktyg som är designade för kundtjänst.

Med CRM: Fokus ligger på rapporter om kundresor eller livscykelstadier och de saknar ofta funktioner för eftersälj.

Med LeadDesk: Detaljerad information om kundtjänsthandläggarnas prestationer. Övervaka KPI:er för varje handläggare, team, kö och kanal individuellt.

Förbättra kundnöjdheten med personlig service

Kunder vill inte bara ha lösningar på problem, de uppskattar också flexibilitet och ett tillvägagångssätt som bygger på lyhörda mänskliga interaktioner.

Med CRM: Förlitar sig på orderhistorik, returer och ärenden som inte är sammankopplade.

Med LeadDesk: Fokuserar på att optimera kundtjänstkonversationer.
Tilldelningsköer som säkerställer att kunderna alltid interagerar med den handläggare som bäst kan hjälpa dem. Kunderna får bättre service samtidigt som ni skapar fler möjligheter till merförsäljning och högre kundnöjdhet.

LeadDesks molnbaserade programvara för flerkanalig kundtjänst gör er verksamhet med flexibel och effektiv.

Är ni redo för att släppa begränsningarna och gå över till en mångsidig lösning?

Kontakta oss idag:
sales@leaddesk.com
+44 203 8080 414

Funktioner som skiljer LeadDesk från en delad inkorg

 

Smidig ärendetilldelning gynnar handläggaren, kontaktcentret och kunderna.

Med en delad inkorg: Fördelningen av kundtjänstärenden är kaotisk: Flera handläggare kan av misstag börja lösa samma mejl. Även när man använder flaggning är det inte säkert att ärendestatusar är korrekta och uppdaterade. Era handläggare kan också råka lösa samma ärende två gånger om kunden ringer direkt efter att de har mejlat. Detta är frustrerande för kunden och era handläggare, och det drar ner kontaktcentrets effektivitet.

Svårare ärenden hamnar oftast längst bak i pipelinen då handläggare betar av de enklare ärendena först. Möjligheten att själva välja ärenden resulterar i opålitlig servicekvalitet och bortslösad tid.

Med LeadDesk Omni får ni flera förmåner:

Handläggare har en jämnare arbetsbelastning eftersom ärenden automatiskt fördelas mellan handläggare. Kontaktcenter jobbar effektivare när handläggare inte lägger tid på att välja ärenden.

Kunderna får en snabbare och mer konsekvent upplevelse då IVR automatiskt fördelar ärenden till lediga handläggare som besitter rätt expertis.

Historik för kundkonversationer är avgörande för att ge bra service

Ett kundärende kommer ofta i kontakt med flera handläggare.

Med en delad inkorg: Alla som fortsätter lösa ärendet måste börja från början utan ett sammanhang eller snabb översikt av hur den föregående handläggaren har hanterat ärendet. Då måste handläggare utföra samma steg flera gånger. Detta resulterar i sämre effektivitet och dålig service.

Med LeadDesk samlas varje kundinteraktion i en vy. Era handläggare har en komplett överblick av hela kundens historik och servicenivåer. Handläggare kan också lägga till anteckningar till kollegor så att de omedelbart kan sätta sig in i kundens historia.

Omnichannel är nödvändigt för bra kundupplevelser

Kunder vill att ni ska finnas i deras favoritkanaler och att ni värdesätter deras tid med kontaktpunkter i kanaler som är relevanta för deras ärende.

Med en delad inkorg: Ni har bara en kanal, och det är e-post. Kunder uppdaterar sin inkorg i väntan på svar och långa, utdaterade e-posttrådar innebär att det tar en evighet att lösa ärenden. Flera handläggare kan slösa tid på att hantera samma ärenden vilket drar ner svarstiderna och lösningsgraden.

Med LeadDesk: Hantera alla kundinteraktioner från alla kanaler i en samlad kundvy. Ni kan till exempel lösa detaljerade kundproblem via e-post och följa upp via sms. Handläggare behöver inte gissa sig till vem som jobbar med vilken kund eftersom varje ärende har ett tydligt ägarskap och kommunikationshistorik dokumenteras centralt.

Analyser och rapporter ger en bättre överblick av verksamheten

Analyser är avgörande när man vill optimera ett kontaktcenter.

Med en delad inkorg: Att samla in alla data som är relevanta för kontaktcentret känns som en avlägsen dröm. Inkorgen kan informera om antalet kontakter, men inte mer.

Med LeadDesk kan ni mäta det som är viktigt för er, som svarstid, lösningstid eller kundnöjdhet. Ni tar kontaktcentrets effektivitet till en ny nivå genom att ställa in KPI:er och spåra dem i realtid. Samtidigt säkerställer ni också att ni uppfyller era SLA:er.

Dags att skala upp? Inga problem

Med en delad inkorg: Er kundtjänstverksamhet kanske funkar bra när verksamheten fortfarande är liten. Men ju större den blir, desto svårare är det att skala upp. När ni börjar få olika köer, servicenivåer, team och handläggare så blir inkorgen till en flaskhals som blockerar er tillväxt.

Med LeadDesk: LeadDesk är molnbaserat, så det är enkelt att skala upp efter era behov. Ni kan lägga till eller ta bort licenser och funktioner med bara några klick, och ni behöver inte installera något. Ni kan flexibelt välja den plan som ger mest värde för pengarna med månadsprenumerationer.

Varför ska ni byta från en delad inkorg till LeadDesk?

Ärendetilldelning

Tilldela automatiskt ärenden och spara tid och resurser.

Historik för kundinteraktioner

Ge handläggarna informationen de behöver om kunden så att de kan lösa ärenden på ett effektivt sätt.

Rapportering och analyser

Ställ in KPI:er och spåra dem i realtid för att få en bättre överblick av verksamheten.

Omnichannel

Det räcker inte att man förlitar sig på e-post. LeadDesk har inbyggda funktioner för omnichannel så att ni kan erbjuda en enhetlig kundtjänst oavsett vilken kanal kunden kontaktar er i.

Skalbarhet

Säkerställ att den operativa volymen aldrig blir ett problem.

Funktioner som skiljer LeadDesk från kalkylark

Kalkylark, särskilt Microsoft Excel, brukade vara standardverktyget för att organisera arbetet på cellcenter. Nu när det finns programvara av hög kvalitet för callcenter behöver man inte längre använda kalkylark i säljverksamheten. Vi går igenom de största fördelarna med att gå över till LeadDesks molnbaserade programvara för callcenter.

Samtalseffektiviteten skjuter i höjden

Uppringningslägen, interaktionshantering och VoIP är inbyggda i LeadDesk. Ni kan ringa samtal som aldrig förr. Boosta callcentrets effektivitet på olika sätt:

🔹 Uppringare Att ringa upp manuellt är ett slöseri med tid. Med LeadDesk får ni automatiska uppringare och AI-drivna uppringare som är lämpade för alla sorters kampanjer. Detta tredubblar effektiviteten.

🔹 Samordning av interaktioner: Att organisera verksamheten i ett kalkylark är svårt och ineffektivt. Med LeadDesk kan ni analysera interaktionsdata från alla era kanaler, ange kontaktpunkter för åtgärder och skapa kampanjer.

🔹 Coachning: Stötta handläggarnas utveckling med LeadDesks inbyggda verktyg, som medlyssning och viskande.

🔹 Prestationshantering: Planera kampanjer, ange mål, övervaka prestanda och belöna era handläggare – allt i ett enda gränssnitt.

Alla era realtidsdata på ett ställe

Med kalkylark: Allt är segt. Ni måste ange och organisera data själva. Manuellt inmatade data blir snabbt inaktuella.

Med LeadDesk: Automatisera er datainsamling, organisering och visualisering. Få relevanta, korrekta data i realtid som gör att ni kan fatta rätt strategiska beslut vid rätt tillfälle.

Rapportering är enkelt och korrekt

Med kalkylark: Att generera rapporter är ineffektivt och saknar flexibilitet. Ni lägger mer tid på att matat in siffror och kombinera datauppsättningar än på att analysera och hitta insikter. Korrekta rapporter är helt avgörande för att ett callcenter ska kunna optimera verksamheten, men datainmatning ska inte vara en teamledarnas primära arbetsuppgifter.

Med LeadDesk: Alla relevanta callcenter-data finns på ett ställe vilket gör att ni enkelt kan analysera verksamheten. Generera anpassade rapporter för få en tydlig inblick i varje del av verksamheten. Era teamledare kan äntligen fokusera på det som är viktigast – coachning och att motivera handläggarna baserat på handlingsbara data.

Cybersäkerhet förhindrar intrång

Med kalkylark: Kalkylark är en säkerhetsrisk. Delade Excel-filer med konfidentiell information om kunder och företag är riskabla. Folk kan titta på dem från osäkra nätverk, och det är enkelt för obehöriga att få åtkomst till dem. Kalkylark kan råka mejlas till fel personer av misstag vilket gör er utsatta för dataintrång.

Med LeadDesk: Era callcenter-data skyddas i ett krypterat moln. Man kan bara få åtkomst till dem via personliga användarprofiler, vilket säkerställer att ni följer GDPR och lokal lagstiftning.

Skala upp utan problem

Med kalkylark: När ert callcenter är litet så kanske det räcker med kalkylark. Men i takt med att verksamheten växer blir det svårare att skala upp. För varje kampanj, mål, team och handläggare som adderas till verksamheten blir kalkylark en flaskhals som blockerar tillväxt.

Med LeadDesk: Molnbaserad programvara som är enkelt att skala upp efter era behov. Ni behöver inte installera något och kan enkelt lägga till eller ta bort licenser och funktioner med bara några klick. Välj den plan som ger mest värde för pengarna med månadsprenumerationer.

LeadDesk anpassar sig efter era behov

Med kalkylark: Att anpassa verksamheten är en veritabel mardröm. När nya behov eller strategier uppstår kräver ändringar i hur ett komplext kalkylark fungerar otaliga arbetstimmar, vilket är svårt att rättfärdiga.

Med LeadDesk: Driv er verksamhet som ni vill. Det faktum att ni har olika köer, team, kampanjer, färdigheter eller tillfälliga förändringar är inte längre ett problem. Ni kan flexibelt anpassa hela verksamheten eller enskilda delar av den efter era behov.

Varför ska ni byta från kalkylark till LeadDesk?

Effektivitet

Automatisera verksamheten och förbättra er effektivitet.

Data i realtid

Samla automatiskt in, organisera och visualisera kritiska data.

Rapportering

Spara tid och få bättre insikter om verksamheten genom att automatisera och anpassa rapporter.

Cybersäkerhet

Lagra era konfidentiella data i ett säkert moln och följ lokal lagstiftning.

Skalbarhet

Säkerställ att den operativa volymen aldrig blir ett problem.

Anpassning

Skräddarsy enkelt programvaran efter era unika behov.

Hämta den kompletta guiden om LeadDesks alternativa lösningar: