LeadDesk ja vaihtoehtoiset ratkaisut vertailussa

Miten LeadDesk-ohjelmisto pärjää vertailussa laskentataulukoihin, jaettuihin sähköpostilaatikoihin sekä tuki- ja asiakashallintajärjestelmiin?

Tässä oppaassa kerrotaan, miten vanhojen järjestelmien korvaaminen LeadDesk-ohjelmistolla parantaa tehokkuutta.

Lataa täydellinen opas ➡️

LeadDesk päihittää vaihtoehdot

Monissa asiakasviestintäkeskuksissa käytetään vanhanaikaisia työkaluja

Perinteiset asiakasviestintäkeskusten työkalut – kuten tuki- ja asiakashallintajärjestelmät, yhteiset sähköpostilaatikot ja laskentataulukot – ovat tehottomia ja vievät turhaa aikaa.

Niissä ei ole ominaisuuksia myynninjälkeistä toimintaa varten, eikä niistä saa yleiskatsausta asiakashistoriasta. Kanavavaihtoehtoja ja raportteja on rajallisesti, eikä monikanavainen asiakaspalvelu ole mahdollista. Koska tehtäviä ei ole automatisoitu, työntekijät joutuvat syöttämään ja järjestelemään tietoja manuaalisesti.

Vanhanaikaiset työkalut heikentävät liiketoiminnan tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä

Kun asiakashistoriaa ei näe kunnolla, työntekijät joutuvat aloittamaan jokaisen tapauksen ratkaisemisen nollista ja etsimään tietoa eri kanavilta. Tämä heikentää heidän työtehoaan. Aikaa menee hukkaan myös tehottoman tapausten ohjauksen vuoksi, sillä useat työntekijät saattavat työstää samaan aikaan samaa tapausta.

Asiakashallintaohjelmien parissa työntekijöiden aikaa tuhlaantuu soittamiseen ja vastauksen odotteluun.

Laskentataulukoihin perustuvia järjestelmiä käytettäessä työntekijöiltä kuluu enemmän aikaa tietojen syöttämiseen kuin niiden analysointiin ja hyödyntämiseen.

Lue lisää oppaasta

LeadDeskin monikanavainen CCaaS-ratkaisu korjaa tilanteen

 

LeadDesk niputtaa kaikki kanavat yhteen, monikanavaiseen palveluun, joka voidaan tarvittaessa integroida asiakashallinta- ja tukijärjestelmiin.

LeadDeskissä soittotoiminnot, viestinnän hallintaominaisuudet ja VoIP-puhelut ovat käytettävissä yhdessä ja samassa paikassa. Siinä on myös monipuoliset raportointiominaisuudet, ja raporttien tarkat käyttötiedot helpottavat suorituskyvyn analysointia. Kaikki LeadDeskin data säilytetään turvallisesti salatussa, yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävässä pilviratkaisussa.

Muista vaihtoehdoista poiketen LeadDesk-ratkaisu on myös helposti skaalattavissa liiketoiminnan kasvaessa.

Lue lisää oppaasta Näe LeadDesk tositoimissa

Ominaisuudet, joiden ansiosta LeadDesk erottuu aiemmista tukijärjestelmistä

 

Pilvipohjainen ja monikanavainen LeadDesk-asiakaspalveluohjelmisto tehostaa asiakaspalvelun toimintaa huomattavasti vanhanaikaisiin tukijärjestelmiin verrattuna. Olisiko aika siirtyä tapausten käsittelystä aitoon vuoropuheluun asiakkaiden kanssa?

Yhdenmukaisen käyttöliittymän ansiosta työntekijät pysyvät asioiden tasalla

Jotta asiakas saa hyvän palvelukokemuksen, tarvitaan monikanavainen asiakaspalveluratkaisu, jonka kautta näkee helposti asiakkaan tiedot sekä asiakasviestintäkeskuksen yleistilan. Työntekijöiden täytyy nähdä yhden tukipyynnön sijasta asiakkaan koko viestintähistoria.

Tukijärjestelmiä käytettäessä työntekijät joutuvat yleensä siirtymään useiden järjestelmien välillä saadakseen hyvän yleiskäsityksen tilanteesta. LeadDeskin käyttöliittymässä he sen sijaan saavat kaikki tarvittavat tiedot yhdellä vilkaisulla.

Kanavariippumattomuus tehostaa työntekoa ja motivoi työntekijöitä

Eri kanavat pääsevät oikeuksiinsa eri tilanteissa.

Tukijärjestelmät rajoittuvat kuitenkin usein yhteen kanavaan. LeadDeskissä asiakaspalvelijat sen sijaan voivat valita kanavan, jonka kautta asiakkaan ongelma on helpoin ratkaista. Mahdollisuus oman työn hallintaan motivoi työntekijöitä, ja motivaatio näkyy myös asiakaspalvelun laadussa.

Yksilöllinen palvelu parantaa asiakastyytyväisyyttä

Ongelmien nopean ratkaisun ohessa asiakkaat arvostavat joustavuutta ja inhimillistä otetta. LeadDeskissä keskiössä eivät ole tukipyynnöt vaan aito vuoropuhelu asiakkaan ja työntekijän välillä. Asiakkaat saavat parempaa palvelua, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi yrityksellä on enemmän mahdollisuuksia lisämyyntiin.

Täydellinen asiakashistoria tekee vuorovaikutuksesta jouhevampaan

Erillisissä tukijärjestelmissä keskiössä ovat yleensä yksittäiset tukipyynnöt. Tehokas asiakaspalvelu edellyttää useimmiten kuitenkin laajempaa näkemystä. LeadDeskissä työntekijät näkevät asiakkaiden palveluhistorian ja ‑tason ja pystyvät tarjoamaan näille ennakoivasti ratkaisuja, jotka vähentävät toistuvia ongelmia ja parantavat asiakastyytyväisyyttä.

LeadDeskin raporteista saa strategisesti hyödyllistä tietoa

LeadDeskistä saat kattavan kuvan organisaation toiminnasta. Tukijärjestelmistä saa ainoastaan yksittäisiä kanavia koskevia raportteja. LeadDesk sen sijaan kerää tietoja kaikista käytössä olevista kanavista ja tuo tiedot asiakashallintajärjestelmään. Näin se edistää myyntiä ja auttaa sinua optimoimaan organisaatiosi toiminnan sekä hiomaan liiketoimintastrategiaa.

Yhdistä tukipyynnöt monikanavaiseen ratkaisuun

Haluatko käyttää tukijärjestelmää haastavissa tapauksissa, jotka vaativat asiantuntijan osaamista? LeadDeskin nykyaikainen monikanavainen ratkaisu tukee myös SuperOffice-integrointia.

 

Miksi vaihtaa tukijärjestelmistä LeadDeskiin?

Yhdenmukainen käyttöliittymä

Kaikkien tapahtumien hallinta onnistuu helppokäyttöisellä käyttöliittymällä.

Kanavariippumattomuus

Kun työntekijät voivat valita kussakin tilanteessa käytettävän kanavan itse, heidän työtehonsa paranee ja motivaationsa kasvaa.

Täydellinen asiakashistoria

Asiakashistorian ansiosta työntekijät voivat välttää toistoa ja tarjota kohdennettua palvelua.

Yksilöllinen palvelu

LeadDesk mahdollistaa aidon vuoropuhelun asiakkaan ja työntekijän välillä.

Hyödylliset raportit

LeadDeskin raportit kattavat kaikki kanavat, ja voit hyödyntää niitä organisaatiosi toiminnan optimoinnissa.

Näin LeadDesk päihittää asiakashallintajärjestelmät

 

Miksi tallentaisit asiakkaidesi tiedot tietokantaan, jos et pysty ottamaan heihin yhteyttä oikeaan aikaan?

Soittotoiminnot, viestinnän hallinta ja nykyaikainen teknologia samassa paikassa

Soittotoiminnot, viestinnän hallintaominaisuudet ja VoIP-puhelut ovat saumaton osa LeadDeskiä. Ohjelmisto sisältää kaikki myynnin kannalta olennaiset ominaisuudet, joten siihen ei tarvitse yhdistää muiden toimittajien ohjelmia tai useita tilejä.

🔹 Viestinnän hallinta: Voit analysoida vuorovaikutusta eri kanavilla, määrittää kontaktipisteitä ja luoda kampanjoita.

🔹 Opastus: Voit tukea työntekijöiden kehitystä esimerkiksi rooliharjoitusten, kuuntelun ja kuiskauksen avulla.

🔹 Suorituskyvyn hallinta: Voit asettaa tavoitteita, seurata suoriutumista ja palkita työntekijöitä.

Monipuoliset soittotoiminnot kaikenlaisia kampanjoita varten

Asiakashallintajärjestelmät: Käytössä on usein click-to-call-toiminto, joka ei ole toimiva vaihtoehto, jos puheluita on paljon. Työntekijöiden aikaa tuhlaantuu soittamiseen ja vastauksen odotteluun. Joissakin kampanjoissa ratkaisu saattaa toimia, mutta ei ole järkevää käyttää kampanjan kannalta väärää soittotoimintoa.

LeadDesk: Voit valita soittotoiminnon, joka jättää työntekijöille enemmän aikaa myyntiin. Esimerkiksi tekoälyä hyödyntävä ennakoiva soittotoiminto optimoi soittoprosessin.

Jos taas jokainen keskustelu räätälöidään asiakkaan mukaan, soitto esikatselun jälkeen on oiva vaihtoehto.

LeadDeskissä on sopiva soittotoiminto kaikkiin tilanteisiin ja kampanjoihin.

Hyödylliset raportit optimoivat myynnin

Hyödylliset raportit auttavat tehostamaan myyntiä. Kun raportointityökalut on optimoitu outbound-myyntikampanjoita ajatellen, organisaation on helpompi hyödyntää koko potentiaalinsa.

Asiakashallintajärjestelmät: Asiakashallintajärjestelmien raportit sopivat liidinhallintaan, asiakkaiden tilan tarkasteluun sekä liikevaihtoon liittyviin tarkoituksiin. Ne eivät sisällä tarkkoja tietoja, joita voitaisiin hyödyntää myyntitoimien tehon arviointiin eri kampanjoissa.

LeadDesk: Tietoja voidaan käyttää myyntitoimien analysointiin ja optimointiin. Voit seurata jokaisen kampanjan, tiimin ja työntekijän tavoitteiden täyttymistä.

Monikanavaisen ratkaisun avulla voit palvella asiakkaita missä vain

Asiakkaat eivät tyydy enää odottelemaan jonossa. He haluavat saada yhteyden organisaatioosi niiden kanavien kautta, joita he käyttävät arjessaan muutenkin.

Asiakashallintajärjestelmät: Mahdollisuudet pitää yhteyttä asiakkaisiin oikeiden kanavien kautta ovat yleensä rajalliset.

LeadDesk: Asiakaspalveluratkaisu kattaa kaikki tarvittavat kanavat, joten voit palvella asiakkaitasi menestyksekkäästi.

Raporttien pohjalta voit parantaa toimintaa

Raportit ovat asiakaspalvelun parantamisen kannalta olennaisia. Organisaation toiminnan optimointiin tarvitaan raportointityökalut, jotka on suunniteltu nimenomaan asiakaspalvelua ajatellen.

Asiakashallintajärjestelmät: Asiakashallintajärjestelmien raportit keskittyvät asiakaspolkuihin tai asiakkuuden vaiheisiin. Myynnin jälkeiseen toimintaan liittyviä tietoja ei usein ole.

LeadDesk: Raportit sisältävät tarkat tiedot asiakaspalvelun suoriutumisesta. Voit seurata jokaisen työntekijän, tiimin, jonon ja kanavan tavoitteiden täyttymistä erikseen.

Paranna asiakastyytyväisyyttä yksilöllisen palvelun avulla

Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen ei riitä. Heille täytyy tarjota myös joustavaa palvelua ja yhteys ihmiseen.

Asiakashallintajärjestelmät: Pohjautuvat tilaushistorioihin, palautuksiin ja tukipyyntöihin ilman laajempaa kontekstia.

LeadDesk: Keskittyy asiakaspalvelun keskusteluiden optimointiin.

Jonoja määrittämällä voit varmistaa, että asiakkaat pääsevät aina sellaisen työntekijän puheille, joka osaa vastata heidän tarpeisiinsa. Asiakkaat saavat parempaa palvelua, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi yrityksellä on enemmän mahdollisuuksia lisämyyntiin.

Pilvipohjainen ja monikanavainen LeadDesk-asiakaspalveluohjelmisto parantaa asiakaspalvelun tehoa ja monipuolisuutta.

Unohda rajoitukset ja ota käyttöön aidosti monipuolinen ratkaisu.

Ota yhteyttä:
sales@leaddesk.com
+44 203 8080 414

Näin LeadDesk päihittää jaetut sähköpostilaatikot

 

Sujuvasta tapausten jaosta hyötyvät niin työntekijät, asiakkaat kuin koko asiakasviestintäkeskuskin.

Jaettu sähköpostilaatikko: Asiakaspalvelutapausten jakaminen työntekijöille on sekavaa. Useat työntekijät saattavat käsitellä samaa sähköpostiviestiä samaan aikaan. Merkinnöistä huolimatta tapausten tila ei välttämättä ole ajan tasalla. Jos asiakas soittaa heti sähköpostia lähetettyään, työntekijät saattavat ratkaista saman tapauksen kahdesti. Tämä on turhauttavaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta ja heikentää asiakasviestintäkeskuksen tehoa.
Hankalimmat ongelmat ratkaistaan usein viimeisenä, kun työntekijät hoitavat kilvan helpompia tapauksia. Valikoiva lähestymistapa vaikuttaa asiakaspalvelun laatuun ja ajankäytön tehokkuuteen.

LeadDeskillä on monia hyötyjä:
Kun tapaukset jaetaan työntekijöille automaattisesti, työntekijöiden kuormitus on tasaisempaa. Koska heidän aikaansa ei kulu tapausten valikointiin, asiakasviestintäkeskuksen toiminta on tehokkaampaa.

Kun järjestelmä ohjaa tapaukset työntekijöille, joilla on aikaa ja asianmukaista osaamista, asiakkaat saavat palvelua nopeammin ja johdonmukaisemmin.

Asiakkaiden keskusteluhistoriat ovat laadukkaan palvelun kannalta olennaisia

Asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan usein monen asiakaspalvelijan panosta.

Jaettu sähköpostilaatikko: Kun uusi työntekijä ottaa tapauksen hoidettavakseen, hän joutuu aloittamaan puhtaalta pöydältä ilman kontekstia tai saa lyhyen tilannekatsauksen tapauksen edelliseltä käsittelijältä. Näin ollen eri työntekijät käyvät samat vaiheet läpi useita kertoja. Tämä heikentää niin heidän työtehoaan kuin palvelun laatuakin.

LeadDeskissä jokainen viestintätapahtuma asiakkaan kanssa lisätään samaan näkymään. Työntekijät saavat täydellisen kuvan asiakkaiden historiasta ja palvelutasosta. He voivat myös lisätä muistiinpanoja kollegoitaan varten, jotta nämä pääsevät välittömästi asiakkaan tilanteen tasalle.

Monikanavaisuus on hyvän asiakaskokemuksen edellytys

Asiakkaat haluavat viestiä organisaatiosi kanssa suosikkikanavallaan tai tilanteeseen parhaiten sopivilla kanavilla.

Jaettu sähköpostilaatikko: Käytössä on vain yksi kanava: sähköposti. Pitkien viestiketjujen vuoksi ongelmien ratkaisussa kestää pitkään. Useat työntekijät saattavat käsitellä samaa tapausta samanaikaisesti, jolloin vasteajat pitenevät ja ongelmien ratkaisuaste jää heikoksi.

LeadDesk: Kaikkea asiakasviestintää voidaan hallita yhdessä asiakasnäkymässä kanavasta riippumatta. Monimutkaisia ongelmia voidaan esimerkiksi ratkaista sähköpostitse, minkä jälkeen asiakkaaseen otetaan vielä yhteyttä tekstiviestillä. Jokainen yhteydenotto ohjataan tietylle työntekijälle ja viestintähistoriat tallennetaan keskitetysti, joten työntekijöiden ei tarvitse arvailla, kuka käsittelee mitäkin tapausta.

Analyysit ja raportit parantavat toiminnan läpinäkyvyyttä

Analyyseillä on tärkeä rooli asiakasviestintäkeskusten toiminnan optimoinnissa.

Jaettu sähköpostilaatikko: Kaiken asiakasviestintäkeskuksen datan kerääminen on vain kaukainen haave. Postilaatikosta käy ilmi yhteydenottojen määrä, mutta siihen se jääkin.

LeadDeskin avulla voit seurata kaikkia haluamiasi tekijöitä, kuten vasteaikoja, ratkaisuaikoja ja asiakastyytyväisyyttä. Kun voit valvoa määrittämiesi tavoitteiden toteutumista reaaliaikaisesti, asiakasviestintäkeskuksen teho nousee uudelle tasolle. Lisäksi sinun on helpompi varmistaa, että palvelutasosopimusten lupaukset toteutuvat.

Skaalattavuus on valttia

Jaettu sähköpostilaatikko: Asiakaspalvelu jaetun sähköpostilaatikon avulla saattaa onnistua vielä organisaation ollessa pieni. Mitä isommaksi organisaatio kasvaa, sitä hankalammaksi asiakaspalvelun skaalaus kuitenkin käy. Kun jonoja, palvelutasoja, tiimejä ja työntekijöitä on paljon, jaettu sähköpostilaatikko hidastaa kasvua.

LeadDesk: LeadDesk on pilvipohjainen, joten se on helposti skaalattavissa tarpeiden mukaan. Mitään ei tarvitse asentaa, ja lisenssejä ja ominaisuuksia voi lisätä muutamalla napsautuksella. Kuukausitilausten ansiosta voit valita joustavasti juuri sen vaihtoehdon, joka on toimintasi kannalta järkevin.

Miksi vaihtaa jaetusta sähköpostilaatikosta LeadDeskiin?

Tapausten ohjaus

Automatisoimalla tapausten ohjauksen säästät aikaa ja resursseja.

Asiakkaiden viestintähistoria

Kun kaikki tarvittavat tiedot ovat työntekijöiden saatavilla, he pystyvät käsittelemään tapauksia tehokkaasti.

Raportit ja analyysit

Kun pystyt seuraamaan tavoitteiden toteutumista reaaliaikaisesti, saat paremman kokonaiskuvan organisaatiosi toiminnasta.

Monikanavaisuus

Pelkkä sähköposti ei riitä. Luonnostaan monikanavaisen LeadDeskin avulla voit tarjota yhdenmukaista asiakaspalvelua kaikilla kanavilla.

Skaalattavuus

Varmista, että mikään ei hidasta toiminnan kasvua.

Näin LeadDesk päihittää laskentataulukot

 

Microsoft Excel ja muut laskentataulukko-ohjelmat olivat muinoin vakiotyökaluja asiakasviestintäkeskusten toiminnan koordinoinnissa. Laadukkaiden call center ‑ohjelmistojen ansiosta niille ei kuitenkaan enää ole tarvetta. Pilvipohjaisella LeadDesk-asiakasviestintäohjelmistolla on selkeitä etuja.

Puheluteho nousee huimasti

Soittotoiminnot, viestinnän hallintaominaisuudet ja VoIP-puhelut ovat saumaton osa LeadDeskiä. Puheluiden soittaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa, ja asiakasviestintäkeskuksen teho paranee monin tavoin.

🔹 Soittotoiminnot: Manuaalinen soittaminen on ajan tuhlausta. LeadDeskin automaattiset ja tekoälyä hyödyntävät soittotoiminnot sopivat kaikenlaisiin kampanjoihin. Ne myös kolminkertaistavat työntekijöiden tuottavuuden.

🔹 Viestinnän hallinta: Toiminnan koordinointi laskentataulukko-ohjelmassa on hankalaa ja tehotonta. LeadDeskissä voit analysoida vuorovaikutusta kaikilla käyttämilläsi kanavilla, määrittää kontaktipisteitä ja luoda kampanjoita.

🔹 Opastus: LeadDeskissä voit tukea työntekijöiden kehitystä esimerkiksi rooliharjoitusten, kuuntelun ja kuiskauksen avulla.

🔹 Suorituskyvyn hallinta: Voit suunnitella kampanjoita, määrittää tavoitteita, seurata suoriutumista ja palkita työntekijöitä yhdessä selkeässä käyttöliittymässä.

Kaikki reaaliaikainen data on samassa paikassa

Laskentataulukot: Kaikki on hidasta. Data täytyy syöttää ja järjestää manuaalisesti. Lisäksi manuaalisesti syötetty data vanhenee helposti.

LeadDesk: Voit automatisoida datan keräyksen, koordinoinnin ja visualisoinnin. Saat relevanttia, paikkansa pitävää ja reaaliaikaista tietoa, jonka pohjalta pystyt tekemään oikea-aikaisia strategisia päätöksiä.

Saat tarkkoja raportteja helposti

Laskentataulukot: Raporttien luominen on hankalaa ja kankeaa. Lukujen syöttämiseen ja tietojen yhdistelyyn kuluu enemmän aikaa kuin niiden analysointiin ja hyödyntämiseen. Virheettömät ja kattavat raportit ovat asiakasviestintäkeskusten toiminnan optimoinnin kannalta olennaisia, mutta datan syöttämisen ei pitäisi olla tiimien esihenkilöiden tärkeimpiä tehtäviä.

LeadDesk: Asiakasviestintäkeskuksen kaikki keskeinen data kerätään samaan paikkaan, jolloin toiminnan analysointi helpottuu huomattavasti. Pystyt luomaan mukautettuja raportteja, jotka auttavat sinua ymmärtämään toimintaa yksityiskohtia myöten. Tiimien esihenkilöt voivat keskittyä olennaiseen: työntekijöiden opastukseen ja motivointiin hyödyllisen datan pohjalta.

Kyberturvallisuus ehkäisee tietomurtoja

Laskentataulukot: Laskentataulukot ovat tietoturvariski. Asiakastietoja ja liiketoiminnallisia tietoja sisältävät jaetut Excel-tiedostot ovat alttiita väärinkäytölle. Niitä saatetaan käsitellä suojaamattomissa verkoissa, ja valtuuttamattomat henkilöt pääsevät niihin käsiksi helpommin. Laskentataulukoita saatetaan lähettää vahingossa sähköpostitse, mikä kasvattaa tietomurtojen vaaraa.

LeadDesk: Asiakasviestintäkeskuksen data pysyy turvassa salatussa pilvessä. Siihen pääsee käsiksi vain yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla, joten yleisen tietosuoja-asetuksen ja paikallisten säädösten vaatimukset täyttyvät.

Pystyt skaalaamaan helposti

Laskentataulukot: Pienessä asiakasviestintäkeskuksessa saatetaan vielä pärjätäkin laskentataulukoiden varassa. Toiminnan kasvaessa skaalaus laskentataulukoita käyttäen käy kuitenkin vaikeaksi. Aina uusia kampanjoita, tavoitteita, tiimejä tai työntekijöitä lisättäessä laskentataulukot toimivat hidasteena.

LeadDesk: Pilvipohjainen LeadDesk-ohjelmisto on helposti skaalattavissa tarpeiden mukaan. Mitään ei tarvitse asentaa, ja lisenssejä ja ominaisuuksia voi lisätä muutamalla napsautuksella. Kuukausitilausten ansiosta voit valita joustavasti juuri sen vaihtoehdon, joka on toimintasi kannalta järkevin.

LeadDesk mukautuu tarpeisiin

Laskentataulukot: Toiminnan mukauttaminen on hankalaa. Kun uusia tarpeita ilmenee tai käyttöön otetaan uusia lähestymistapoja, monimutkaisen laskentataulukon muokkaamiseen kuluu aivan liian paljon aikaa.

LeadDesk: Voit hallita toimintaa juuri haluamallasi tavalla. Erilaiset jonot, tiimit, kampanjat ja taidot eivät ole ongelma, eivätkä kausittaiset muutoksetkaan aiheuta harmaita hiuksia. Voit mukauttaa toimintaa kaikilta tai joiltakin osin tarpeittesi mukaan.

Miksi vaihtaa laskentataulukoista LeadDeskiin?

Tehokkuus

Automatisoimalla organisaatiosi toimintoja voit parantaa sen tehokkuutta.

Reaaliaikainen data

Tärkeiden tietojen kerääminen, koordinointi ja visualisointi onnistuvat automaattisesti.

Raportointi

Automaattiset ja mukautettavat raportit säästävät aikaa, ja niistä saa tärkeää tietoa toiminnasta.

Kyberturvallisuus

Kun luottamukselliset tiedot tallennetaan suojattuun pilveen, täytät paikalliset lakivaatimukset.

Skaalattavuus

Varmista, että mikään ei hidasta toiminnan kasvua.

Mukautettavuus

Ohjelmisto on helposti mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin.

Lataa täydellinen opas LeadDeskin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin