LeadDesk vs. alternative løsninger

Regneark, delt innboks, saksbehandlings- og CRM-systemer – hvordan er LeadDesk i forhold?

I denne guiden lærer du hvordan LeadDesk kan erstatte dagens systemer og øke effektiviteten.

Last ned hele guiden ➡️

 

LeadDesk overtreffer alternativene

Mange kontaktsenter bruker utdaterte verktøy

Vanlige kontaktsenterverktøy som saksbehandlingssystemer, CRM-systemer, delte innbokser og regneark er ineffektive og tidkrevende.

Slike systemer mangler ettermarkedsfunksjoner og oversikt over kundehistorikk. Kanalvalg og rapportering er begrenset, og det er ikke mulig å tilby kundene omnikanal-tjenester. Manglende automasjon betyr at medarbeiderne må legge inn og organisere data manuelt.

Utdaterte verktøy gir dårligere resultater og reduserer kundetilfredsheten

Manglende oversikt over kundehistorikken fører til lav effektivitet, fordi medarbeiderne må starte på nytt hver gang eller lete etter informasjon i ulike kanaler. Dårlig tilordning av saker, der medarbeiderne jobber med å løse samme sak samtidig, er bortkastet tid.

Med CRM-systemer sløser medarbeiderne bort tid på å ringe og vente på svar.

Med regneark bruker medarbeiderne mer tid på å legge inn informasjon enn på å analysere og dra nytte av den.

Lær mer i guiden

LeadDesks CCaaS-omnikanalløsning løser disse problemene

 

LeadDesk samler alle kanaler i en omnikanal-tjeneste og integrerer denne med CRM- og saksbehandlingssystemet hvis det er nødvendig.

LeadDesk har ringemoduser, interaksjonsstyring og IP-telefoni samlet på ett sted. Dette åpner for fullstendig rapportering med detaljerte beregninger for prestasjonsanalyse. Alle data i LeadDesk er lagret i en kryptert skyløsning i tråd med GDPR.

Og til slutt – i motsetning til alternative løsninger er LeadDesk enkel å skalere og kan tilpasses sømløst til bedriftens vekst.

Les mer i denne guiden Se LeadDesk i aksjon

Funksjoner som gjør LeadDesk annerledes enn et saksbehandlingssystem

 

LeadDesks skybaserte programvare for omnikanal-kundeservice gir en langt mer effektiv kundeservice enn gammeldagse saksbehandlingssystemer. Det er kanskje på tide å bytte fra saker til ekte dialog med kunden?

Enhetlig grensesnitt gir medarbeiderne full oversikt

For å gi en smidig kundeopplevelse bør en omnikanal-løsning gi enkel tilgang til informasjon om kunden og statusen på kontaktsenteret som helhet. I stedet for å se på en enkeltstående sak, bør medarbeiderne umiddelbart kunne se hele kommunikasjonshistorikken for kunden.

Saksbehandlingssystemer krever vanligvis at spesialistene må bevege seg mellom ulike systemer for å skaffe seg godt overblikk over en spesifikk situasjon. LeadDesk, derimot, tilbyr et enhetlig grensesnitt der medarbeiderne har alle opplysninger de trenger på ett sted.

Kanaluavhengighet gjør medarbeiderne mer effektive og øker motivasjonen

Ulike kanaler er effektive i ulike situasjoner.

Mens saksbehandlingssystemer ofte er begrenset til én kanal, lar LeadDesk medarbeiderne bruke ekspertisen sin til å velge den kanalen som best løser kundens problemer. Friheten til å kontrollere sitt eget arbeid er noe som motiverer medarbeiderne, noe som også gjenspeiler seg i kvaliteten på kundeservicen.

Tilpasset service gir mer fornøyde kunder

I tillegg til at problemene løses effektivt, setter kundene også pris på en tilnærming basert på fleksibilitet og menneskelighet. LeadDesk snur fokuset fra saker til dialog mellom en kunde og en agent. Kundene får bedre service, og dere får flere muligheter til oppsalg og økt kundetilfredshet.

Komplett kundehistorikk gir smidig interaksjon

Isolerte saksbehandlingssystemer er vanligvis sakssentrert. Effektiv kundeservice har derimot nytte av en bredere kontekst. Med LeadDesk kjenner medarbeiderne kundens servicehistorikk og servicenivåer og kan dermed glede dem med å ligge i forkant med løsninger som gir færre gjentakelser og økt kundetilfredshet.

LeadDesks rapporter gir strategisk innsikt

LeadDesk gir en heldekkende innsikt i driften. Saksbehandlingssystemer gir bare rapporter for den aktuelle kanalen, mens LeadDesk samler inn data fra alle kanaler som benyttes, og integrerer dem i CRM-systemet. Dette gir økt salg og hjelper dere med å optimalisere driften og finjustere forretningsstrategien.

Gjør problemløsning til en del av omnikanal-løsningen

Ønsker dere å bruke problemløsning til komplekse saker som trenger en spesialist? I LeadDesk har vi jobbet med å utvikle en banebrytende omnikanal-løsning som skaper fornøyde kunder, samtidig som vi tilbyr SuperOffice-integrering ved behov for problemløsning.

Hvorfor bør dere bytte fra et saksbehandlingssystem til LeadDesk?

Enhetlig grensesnitt

Kontroller alt som skjer med et brukervennlig grensesnitt.

Vær uavhengig av kanaler

Å kunne velge hvilken kanal som er mest velegnet for hver enkelt situasjon, gjør medarbeiderne mer effektive og motivert.

Fullstendig kundehistorikk

Kundehistorikken hjelper medarbeiderne med å unngå gjentakelser og gi målrettet service.

Personlig tilpasset service

LeadDesk legger til rette for dialog mellom kunde og medarbeider.

Kvalitetsrapporter

LeadDesks rapporter dekker alle kanaler og hjelper dere med å optimalisere driften.

Funksjoner som gjør LeadDesk annerledes enn et CRM-system

 

Hvorfor lagre kundene i en database hvis du ikke kan kontakte dem på riktig tidspunkt, hver gang?

Dialer, interaksjonsstyring og teknologi på ett sted

Ringemoduser, interaksjonsstyring og IP-telefoni er en selvfølge i LeadDesk. Dere får de funksjonene dere trenger for vellykket salg i én programvare, uten tredjepartsintegrasjoner eller flere programvarekontoer:

🔹 Orkestrering av interaksjoner: Analyser interaksjonsdata fra alle kanaler, still inn innslagspunkter for tiltak og opprett kampanjer.

🔹 Veiledning: Støtt medarbeidernes utvikling med verktøy som rollespill, lytting og hvisking.

🔹 Prestasjonsstyring: Bestem forventninger, overvåk prestasjonene og belønn medarbeiderne.

Fleksible ringemoduser for alle typer kampanjer

Med CRM-systemer: Ofte en click-to-call dialer, som er lagt til og som ikke egner seg for store ringevolumer. Medarbeiderne kaster bort tid på å ringe og vente på svar. Dette fungerer kanskje i noen kampanjer, men unngå bruk av feil dialer i forhold til kampanjebehovet.

Med LeadDesk: Velg en ringemodus som gjør at medarbeiderne kan bruke mer tid på salg. En AI-basert predictive dialer optimaliserer for eksempel ringeprosessen.
Eller, hvis dere skreddersyr samtalene for hver kunde, kan en preview dialer være det perfekte valget.
LeadDesk tilbyr egnede alternativer for alle situasjoner og salgskampanjer.

Kvalitetsrapporter optimaliserer salget

Handlingsrettede rapporter hjelper dere med å øke salget. For å nå potensialet bør rapporteringsverktøyene være optimalisert for utgående salgskampanjer.

Med CRM-systemer: Gunstig for leads-styring, kundestatus og inntekt. Mangler detaljert informasjon for å kunne analysere interaksjonsytelsen i ulike kampanjer.

Med LeadDesk: Beregninger dere kan bruke for å analysere og optimalisere salget. Overvåk KPI-ene for hver kampanje, hvert team og hver agent enkeltvis.

Omnikanal gjør det enklere å gi kundene service overalt

Kundene er ikke lenger fornøyd med å bli satt på vent. De forventer å nå dere i salgskanalene de bruker i hverdagen.

Med CRM-systemer: Gir vanligvis begrensede muligheter til å få kontakt med kundene i riktig kanal.

Med LeadDesk: En kundeserviceløsning som har alle de nødvendige kanalene for å bygge en vellykket kundeservice.

Rapporter som forbedrer driften av virksomheten

Rapportering er helt nødvendig for å forbedre kundeservicen. For å utnytte potensialet fullt ut trenger dere rapporteringsverktøy laget for kundeservice.

Med CRM-systemer: Fokusert på rapportering av kundereiser eller stadier i en livssyklus, men mangler ofte ettermarkedsfunksjoner.

Med LeadDesk: Detaljert informasjon om medarbeidernes prestasjoner innen kundeservice. Overvåk KPI-er for hver medarbeider, team, kø og kanal uavhengig av hverandre.

Få mer fornøyde kunder med personlig service

Kundene ønsker ikke bare å få løst problemene de har, de setter også pris på fleksibilitet og menneskelig kontakt.

Med CRM-systemer: Avhengig av ordrehistorikk, returer og løsrevne saksnummer.

Med LeadDesk: Fokusert på å optimalisere kundeservicesamtalene.

Fordel køene slik at kundene alltid møter på riktig agent som kan hjelpe dem. Kundene får bedre service, og dere får flere muligheter til oppsalg og økt kundetilfredshet.

Den skybaserte omnikanal-kundeserviceprogramvaren fra LeadDesk sørger for mer fleksibel og effektiv kundeservice.

Er dere klare til å kaste begrensningene ut av vinduet og gå over til en fleksibel løsning?

Kontakt oss i dag:
sales@leaddesk.com
+44 203 8080 414

Funksjoner som gjør LeadDesk annerledes enn en delt innboks

 

Enkel tilordning av saker er en fordel for medarbeider, kontaktsenter og kunde.

Med delt innboks: Tilordningen av saker er kaotisk. Medarbeiderne kan begynne å løse samme e-post samtidig. Selv med flagging er ikke statusen nødvendigvis nøyaktig og oppdatert. Medarbeiderne kan til og med løse samme sak flere ganger, hvis kunden ringer like etter å ha sendt e-post. Dette er frustrerende for både kunder og medarbeidere og gjør kontaktsenteret mindre effektivt.

Vanskeligere saker får gjerne oppmerksomhet til slutt, fordi medarbeiderne konkurrerer om å ta de enkleste. Dette fører til dårlig servicekvalitet og sløsing med tiden.

Med LeadDesk Omni får dere flere fordeler:

Medarbeiderne får en jevnere arbeidsfordeling, fordi sakene distribueres automatisk. Kontaktsentrene blir mer effektive når medarbeiderne ikke bruker tid på å velge saker.

Kundene får raskere og mer ensartet oppmerksomhet når IVR automatisk fordeler saker til agenter som har tid og relevant ekspertise.

Samtalehistorikk er avgjørende for å levere service av høy kvalitet

Kundesakene krever ofte innspill fra flere agenter.

Med delt innboks: Alle som skal forsøke å løse saken, må starte fra grunnen uten kontekst, eller med en rask innføring fra forrige saksbehandler. Medarbeiderne gjør dermed mye av det samme arbeidet flere ganger. Resultat: lav effektivitet og dårlig service.

Med LeadDesk samles all interaksjon med samme kunde i ett bilde. Medarbeiderne har full oversikt i hele kundehistorikken og servicenivåene. Medarbeiderne kan også legge inn notater for å informere kolleger slik at de umiddelbart kjenner kundens historikk.

Omnikanal er avgjørende for en god kundeopplevelse

Kundene vil se dere i sine foretrukne kanaler, og de ønsker at dere skal respektere tiden deres ved å ha kontaktpunkter i de kanalene som er relevante for saken.

Med delt innboks: Dere har én kanal, og det er e-post. Kundene frisker opp innboksen for å se etter svar, og det tar en evighet å løse saken, med lange e-posttråder. Medarbeiderne kaster kanskje bort tiden på å behandle samme sak samtidig, noe som gir lengre svartider og færre løste saker.

Med LeadDesk: Vis alle interaksjoner med kunden, uansett kanal, i ett samlet kundebilde. Løs detaljerte kundeproblemer via e-post, og følg for eksempel opp med SMS. Medarbeiderne slutter å gjette seg til hvem som jobber med hvilken kunde, fordi hver sak blir tydelig tilordnet og kommunikasjonshistorikken dokumenteres sentralt.

Analyse og rapportering gir økt innsyn i driften

Analyse er avgjørende for å optimalisere driften på kundesenteret.

Med delt innboks: Å samle alle data som er relevante for kontaktsenteret, er en fjern drøm. Innboksen kan vise antall kontakter, men det er omtrent det eneste.

Med LeadDesk kan dere måle alle faktorer som er viktige for dere, som svartid, løsningstid eller kundetilfredshet. Dere løfter kontaktsenterets effektivitet til et nytt nivå ved å bestemme KPI-er og spore dem i sanntid. Samtidig er dere også sikre på at dere oppfyller tjenestenivåavtalene.

På tide å oppskalere? Ikke noe problem

Med delt innboks: Å få på plass en kundeserviceavdeling kan gjøre susen hvis virksomheten er liten. Men jo større virksomheten blir, desto mer krevende er det å oppskalere den. Når dere begynner å få flere køer, servicenivåer, team og medarbeidere, blir en delt innboks en flaskehals for vekst.

Med LeadDesk: LeadDesk er skybasert og er derfor enkelt å skalere i takt med behovet. Det er ikke nødvendig å installere noe, og dere kan derfor legge til eller ta bort lisenser og funksjoner med bare noen få klikk. Dere kan fleksibelt velge den planen som gir dere best verdi for pengene, med månedlige abonnementer.

Hvorfor bør dere bytte fra delt innboks til LeadDesk?

Tilordning av saker

Automatiser fordelingen av saker og spar tid og penger.

Interaksjonshistorikk for hver kunde

Gi medarbeiderne informasjonen de trenger om kundene slik at de kan løse sakene effektivt.

Rapportering og analyse

Bestem KPI-er og spor dem i sanntid for å få bedre oversikt over driften.

Omnikanal

Det er ikke nok å stole på e-post. LeadDesk er omnikanal i utgangspunktet og lar dere tilby en enhetlig kundeservice, uavhengig av kanal.

Skalerbarhet

Unngå at endret driftsvolum blir et problem.

Funksjoner som gjør LeadDesk annerledes enn regneark

Regneark, særlig Microsoft Excel, har vært standardverktøyet for organisering av driften på callsenteret. Når det nå har blitt utviklet callsenter-programvare, er det ikke lenger noen grunn til å bruke regneark i salg. Vi veileder deg gjennom de viktigste fordelene med å bytte til LeadDesks skybaserte callsenter-programvare.

Effektiviteten øker

Ringemoduser, interaksjonsstyring og IP-telefoni er en selvfølge i LeadDesk. Dere kan ringe som aldri før. Øk effektiviteten på callsenteret på ulike måter:

🔹 Dialers: Å ringe manuelt er bortkastet tid. Med LeadDesk får dere automatiske dialers, og til og med AI-drevne dialers for ethvert kampanjebehov. Dette tredobler medarbeidernes effektivitet.

🔹 Orkestrering av interaksjoner: Å organisere virksomheten i regneark er vanskelig og ineffektivt. Med LeadDesk kan dere analysere interaksjonsdata fra alle kanaler, stille inn innslagspunkter for tiltak og opprette kampanjer.

🔹 Veiledning: Støtt medarbeidernes utvikling med verktøy fra LeadDesk, som lytting og hvisking.

🔹 Prestasjonsstyring: Planlegg kampanjer, bestem målsettinger, overvåk prestasjonen og belønn medarbeiderne, alt i ett enkelt grensesnitt.

Alle sanntidsdata på ett sted

Med regneark: Generering av rapporter er ineffektivt og lite fleksibelt. Dere bruker mer tid på å legge inn tall og kombinere datasett enn på å analysere og dra nytte av dataene. Nøyaktige rapporter er avgjørende for at callsenterne skal optimalisere driften, men innlegging av data bør ikke være teamledernes hovedfokus.

Med LeadDesk: Alle relevante data fra callsenteret samles på ett sted, slik at det blir enklere å analysere driften. Hent ut spesialtilpassede rapporter for å få bedre innblikk i alle detaljer. Teamlederne kan endelig konsentrere seg om det som er viktig – coaching og motivering av medarbeiderne basert på handlingsrettede data.

Enkel og nøyaktig rapportering

Med regneark: Generering av rapporter er ineffektivt og lite fleksibelt. Dere bruker mer tid på å legge inn tall og kombinere datasett enn på å analysere og dra nytte av dataene. Nøyaktige rapporter er avgjørende for at callsenterne skal optimalisere driften, men innlegging av data bør ikke være teamledernes hovedfokus.

Med LeadDesk: Alle relevante data fra callsenteret samles på ett sted, slik at det blir enklere å analysere driften. Hent ut spesialtilpassede rapporter for å få bedre innblikk i alle detaljer. Teamlederne kan endelig konsentrere seg om det som er viktig – coaching og motivering av medarbeiderne basert på handlingsrettede data.

Nettsikkerhet forebygger brudd

Med regneark: Regneark er en sikkerhetsrisiko. Delte Excel-filer med konfidensiell informasjon om kunder og forretningsopplysninger er risikabelt. Folk kan skaffe seg tilgang via usikre nettverk, og risikoen for urettmessig tilgang øker. Regneark kan sendes på e-post ved en feil, slik at dere blir disponert for flere databrudd.

Med LeadDesk: Callsenterets data er trygge i en kryptert sky. Den eneste mulige tilgangen er via personlige brukerprofiler, noe som sikrer at dere følger GDPR og relevante lokale lover.

Enkel skalering

Med regneark: For et lite callsenter kan regneark for så vidt være tilstrekkelig. Men etter hvert som firmaet vokser, gjør regneark det vanskeligere å oppskalere. For hver kampanje, hvert mål, team og hver medarbeider blir regneark en flaskehals for vekst.

Med LeadDesk: En skybasert programvare som er enkel å skalere i takt med behovet. Det er ikke nødvendig å installere noe, og dere kan legge til eller ta bort lisenser og funksjoner med noen få klikk. Velg fleksibelt den planen som gir dere best verdi for pengene, med månedlige abonnementer.

LeadDesk tilpasser seg behovene

Med regneark: Å tilpasse driften er et mareritt. Å forandre hvordan et komplekst regneark fungerer for å tilpasse seg nye behov eller arbeidsmetoder krever et uakseptabelt antall arbeidstimer.

Med LeadDesk: Driv firmaet slik dere ønsker. Det er uproblematisk med ulike køer, team, kampanjer, ferdighetssett eller midlertidige endringer. Dere har fleksibilitet til å tilpasse hele driften eller spesifikke deler av den i tråd med behovet.

Hvorfor bør dere bytte fra delt regneark til LeadDesk?

Effektivitet

Automatiser driften og øk effektiviteten.

Sanntidsdata

Samle inn, organiser og visualiser viktige data automatisk.

Rapportering

Spar tid og få bedre innsikter i driften ved å automatisere og tilpasse rapportene.

Nettsikkerhet

Lagre konfidensielle data i en sikker sky og oppfyll lokal lovgivning.

Skalerbarhet

Unngå at endret driftsvolum blir et problem.

Muligheter for tilpasning

Programvaren tilpasses enkelt til nettopp deres behov.

Last ned hele guiden til LeadDesks alternative løsninger:

Ved å registrere deg bekrefter du at du godtar at LeadDesk lagrer og behandler personopplysningene dine som beskrevet i personvernerklæringen.