Flexibla integrationer och skalbarhet möjliggör snabb expansion

Telemarketingföretaget Salezure ville optimera sin flödesmetod för marknadsföring genom att organisera alla sina försäljnings- och marknadsföringskanaler under ett system. Genom att integrera sin befintliga programvara med LeadDesk har Salezure kunnat skala upp verksamheten på ett smidigt sätt. Det ambitiösa företaget planerar att expandera till 14 nya länder inom en snar framtid.

Also available in: English Suomi Français

Salezure är ett finskt försäljnings-, kundservice- och telemarketingföretag som grundades 2018. På mindre än två år har Salezure expanderat från Helsingfors till Sverige, Estland och Danmark. Företaget erbjuder marknadsföringsflöde, där traditionella och innovativa marknadsförings- och försäljningslösningar samarbetar i smidig symbios.

Alla kanaler måste kommunicera

66 % av alla kunder kontaktar kundservice via minst tre kanaler. Detta sätter press på kontaktcenter när det gäller att hantera så många kanaler som möjligt.

Samma trend är också tydlig inom försäljning. Utvecklingen av flexibla betalningsmetoder och teknik har breddat utbudet av kanaler som kunder använder för att köpa varor eller prenumerera på tjänster.

Salezures flödesstrategi inkluderar olika försäljnings- och marknadsföringsområden och kanaler som var och en har sina unika egenskaper:

  • leadsgenerering
  • direktmarknadsföring
  • digital marknadsföring
  • marknadsföring via sociala medier
  • telefonförsäljning
  • fältförsäljning

Företagets agerar internationellt, vilket kräver systematisk ledning och organisation för att styra upp verksamheterna.

Salezures breda utbud och snabba expansion resulterade i att företaget använde många olika system som inte var fullt kompatibla. För att samordna allt vände sig Salezure till LeadDesk.

Integrationer och lokalisering ger flexibilitet

LeadDesks API:er och delvis öppna källkod möjliggör integration med CRM och andra system. Alla Salezures leads och försäljningsdata hanteras nu i ett enda system istället för att ha separata, tidskrävande procedurer för varje programvara.

LeadDesks kunder kör redan över 100 integrationer med LeadDesk. Om en integration inte redan finns tillgänglig, gör färdigutvecklade API:er att systemet enkelt kan integreras med sömlösa dataflöden.

Att använda LeadDesk för att samordna alla de nödvändiga kanalerna, från inkommande till utgående och från sociala medier till mer traditionella marknadsföringskanaler, sparar Salezure tid, resurser och kanske viktigast av allt, minskar stressen för personalen.

På Salezures kontor i Sverige är 80 % av personalen över femtio år. Att använda LeadDesk på deras modersmål gör det betydligt effektivare att utbilda nya agenter och hjälper företaget att växa snabbare.

”När LeadDesks positiva drivkraft och funktioner gör våra agenters liv lättare, vet jag att de kommer att leverera det bästa resultatet. Om du inte tycker om ditt arbete kan du inte göra ditt bästa,” anser Nico Bacigalupe, rådgivare på Salezure.

Skalbarhet och erfarenhet stöder tillväxt

Skalbarheten spelar också en viktig roll i Salezures positiva upplevelse av LeadDesk. LeadDesk är molnbaserat, vilket gör det enkelt att starta upp nya kontor runt om i världen.

LeadDesk har stor erfarenhet av att expandera verksamheter och upprätta nya kontor, och Salezure är imponerade av det stöd de fått när de stött på hinder eller haft frågor att ställa.

”Ofta när jag kontaktar LeadDesk med ett problem har de redan löst samma problem tidigare med en annan kund. Deras engagemang har varit fantastiskt, hela vägen från kundsupporten till säljteamet,” säger Bacigalupe.

Salezure har ambitiösa planer för Nordeuropa och siktar under de kommande 3,5 åren på att ta sin flödesmetod för marknadsföring till 17 länder och bli en ledande aktör inom telemarketing i Nordeuropa.

Målet är att utveckla flödessystemet för marknadsföring till en nivå där de effektivt kan erbjuda högkvalitativ service till alla kunder, oavsett vilken kanal kunden väljer att använda.

LeadDesk stöder fullt ut Salezures expansionsplaner. Tack vare det goda samarbetet och lagandan, samt Salezures omättliga drivkraft inom försäljning och LeadDesks funktioner och skalbarhet, finns det ingen anledning att tro att Salezure inte kommer att expandera sin verksamhet ytterligare.