Koronaepidemian vaikutukset Q&A

Koronakriisi on ravistellut talouden ja teknologian perustuksia voimakkaasti. Olemme koonneet alle kysymyksiä ja vastauksia koronatilanteeseen liittyen. Tämän hetkisen tiedon valossa uskomme, ettei koronakriisillä ole vaikutusta pitkän aikavälin tavoitteisiimme. Seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti.

Artikkeli
schedule3 minute read

Koronakriisi on ravistellut talouden ja teknologian perustuksia voimakkaasti. Olemme koonneet alle kysymyksiä ja vastauksia koronatilanteeseen liittyen. Tämän hetkisen tiedon valossa uskomme, ettei koronakriisillä ole vaikutusta pitkän aikavälin tavoitteisiimme. Seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Asiakkaidemme, kumppaneidemme sekä oman henkilöstömme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeää, ja suhtaudumme vakavasti taudin leviämisen ehkäisemiseen.

1. Millaisia vaikutuksia koronaviruspandemialla on LeadDeskin liiketoimintaan?

Tarjoamme asiakaspalvelukeskuksille ja myyntiin pilvipohjaista ratkaisua. Modernina pilviratkaisuna ohjelmistomme käyttö ei ole sidottu paikkaan, vaan se mahdollistaa hyvin myös etätyön tekemisen esimerkiksi kotoa käsin. Olemme kriisin edetessä myös panostaneet entisestään erilaisiin etätyötä tukevien ominaisuuksien kehittämiseen. Koronakriisi on vaikuttanut meihin kaksijakoisesti. Toisaalta kauppa käy, mutta toisaalta emme täysin ole turvassa makrotalouden ilmiöiltä ja kokonaisten toimialojen merkittävältä supistumiselta.

Liiketoimintamme perustuu pitkäaikaisiin jatkuvalaskutteisiin sopimuksiin. Tämä on taannut meille hyvän jatkuvan tulovirran.

Keräämme jatkuvasti markkinasta ja ohjelmistomme käytöstä tietoa, jonka pohjalta päivitämme ennusteitamme ja suunnitelmiamme. Vaikka toki tulevaisuutta on tämänkaltaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa vaikea ennustaa, olemme luottavaisin mielin voineet pitäytyä aikaisemmassa ohjeistuksessamme.

2. Millainen on LeadDeskin rahoituksellinen asema pandemian aikana?

Kassamme on tällä hetkellä vahva johtuen listautumisannissa saaduista varoista ja LeadVenturen myynnistä. Tämän lisäksi liiketoimintamme ydin on kannattavalla pohjalla. Näin ollen koemme, että rahoituksellinen asemamme on tilanteeseen nähden vahva.

3. Millaisia liiketoimintariskejä liittyy pandemiaan?

Tämän hetken ennusteemme perustuvat siihen, että tilanne hiljalleen normalisoituu. Odotamme kesälomien aikana merkittävien rajoitustoimien poistuvan eri puolilla Eurooppaa ja talouden palautumisen alkavan kohti normaalioloja. Kriisin pitkittyessä, riskitaso myös kasvaa ja meidän tulee uudelleen tarkastella tilannetta. Suurin koronakriisin aiheuttama riski liiketoiminnallemme on yleisen taloustilanteen heikkeneminen läpi Euroopan, jonka seurauksena asiakkaidemme liiketoiminta kärsisi pitkäjänteisesti.

4. Miten LeadDeskissä on varauduttu johdon tai avainhenkilöiden sairastumisen riskiin?

Vastuullisena työnantaja kannustamme kaikkia työntekijöitämme etätöihin ja eristäytymään kunkin maan paikallisen ohjeistuksen mukaisesti. Jokaiselle avainhenkilölle on lisäksi määritelty vähintään kaksi varahenkilöä. Riskiämme pienentää myös henkilöstön verrattain alhainen ikä, joka on keskimäärin noin 30 vuotta. Uskomme nykyisen varautumisen takaavan operatiivisen kyvykkyytemme kriisin syvetessä.

5. Miten LeadDesk varmistaa organisaation toimintakyvykkyydet pandemian aikana?

Yhtiönä olemme valmistautuneet koronatilanteeseen turvaamalla tärkeimpänä operatiivisen 24/7-kyvykkyytemme sekä jatkuvuutemme, onhan asiakkainamme yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä yrityksiä ja julkisia organisaatiota. Olemme pyrkineet jokaisessa maayhtiössämme mukautumaan tilanteeseen ja lähtökohtaisesti meilläkin tehdään nyt etätöitä. Asiakkaidemme, kumppaneidemme sekä oman henkilöstömme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeää, ja suhtaudumme vakavasti taudin leviämisen ehkäisemiseen. Käytössämme olevat työkalut mahdollistavat joustavan ja luotettavan etätyöskentelyn ja esimerkiksi asiakastapaamiset pyrimme hoitamaan ensisijaisesti virtuaalisesti.

Kriisin edetessä on erittäin tärkeää keskittyä myös tukemaan osaajiemme mielen ja ruumiin aktiivisuuden ylläpitoa. Olemme panostaneet kulttuuria tukeviin ja rakentaviin aktiviteetteihin, joista esimerkkeinä päivittäiset yhteiset lankku- ja muut liikuntahaasteet sekä yhteiset etä-kahvihetket. Lisäksi tiedonkulun parantamiseksi johtoryhmämme viikoittaiset tapaamiset ovat nyt avoimia koko henkilöstöllemme.