Intervju med Jan Kåre Sumstad
Nasjonal Salgssjef TM.

Behind the scenes: Intervju med Jan Kåre Sumstad, Nasjonal Salgssjef TM – Fjordkraft

Blog Posts

Fakta om Fjordkraft

 • En av Norges største strømleverandører og den største mobiloperatøren i Norge uten eget nett.
 • Hovedkontor i Bergen, med regionskontorer i Trondheim, Oslo, Stavanger, Sandefjord og på Sortland.
 • Fjordkraft har en prisvinnende kundeservice, som har vunnet 5 utmerkelser siden 2014.

 • Kort om Fjordkraft:

  A: Fjordkraft er en av Norges største strømleverandører, både for privatpersoner og for bedrifter, som alltid ser fremover, og etter beste evne forsøker å følge med på utviklingen i markedet.

  Som en stor strøm- og mobilleverandør, etterstreber Fjordkraft å kunne levere et produkt som kan passe for alle i familien. Vi jobber mye med teknologi om dagen. Både med å være i førersetet på solteknologi og el-billading, i tillegg til at vi har vår egen app (Fjordkraft – appen), som vi hele tiden jobber med å videreutvikle.

  Avslutningsvis vil jeg si at vi har et høyt fokus på klima og bærekraft i Fjordkraft. I 2018 fikk Fjordkraft klimapris av FN, dette for vårt Klimanjaro-prosjekt, hvor vi krever at alle våre leverandører skal være klimanøytrale.

  Hvordan er den daglige driften til Fjordkraft:

  A: Hektisk og spennende, godt planlagt og alltid på søken etter best mulig tilbud til våre kunder. Det er mye å gjøre, men vi jobber mye med struktur og sørger for god kommunikasjon. Både innad i ledergruppen og i de respektive avdelingene, men også på tvers av avdelinger og team.

  Hvordan har denne perioden påvirket deres daglige arbeid (salg spesielt).

  A: På telemarketing (TM) har vi klart å opprettholde det trykket vi har hatt før pandemien inntraff. Feltsalg (FM) har vi lagt helt dødt i denne perioden.

  Vi så derfor at det var viktig at vi omstilte oss fort, og setter derfor stor pris på hjelpen vi har fått fra LeadDesk i forbindelse med dette. Det tok vel en arbeidsdag å flytte hele FM over på TM, hvilket har vært viktig for både oss internt, i tillegg til våre eksterne samarbeidspartnere.

  Har du noen tips til hvordan man kan håndtere hjemmekontor på best mulig måte?

  A: Det viktigste er å ha tydelige og klare rutiner. Bruk jobbklær framfor å sitte i boxer’n/joggebukse, hold alt så normalt som overhodet mulig. Ha faste møter med leder/kollega. Forsøk å ha et klart skille mellom jobb og privat, både i hverdagen og helgen.

  Ville du anbefalt LeadDesk til andre? Hvis ja, hvorfor?

  A: Ja, selvfølgelig vil jeg anbefale LeadDesk til andre. Står virkelig inne for jobben LeadDesk gjør, og kan anbefale det til andre. Veldig god service, får alltid svar når jeg lurer på noe, og synes programvaren er super.

  Dersom du vil lese mer om hvorfor Fjordkraft valgte å ta i bruk LeadDesk, har vi laget et studie om nettopp dette.

  Les Mer