Kundene er kjernen til motivasjon og energi

I perioder er det en hektisk hverdag på salgsteamet. Vi sitter i konferanserommet og ler litt av den innholdsrike dagen i vente, men det er nettopp dette som forer damene på salgsteamet i Norge med energi.

Blog Posts
schedule8 minute read

I perioder er det en hektisk hverdag på salgsteamet. Vi sitter i konferanserommet og ler litt av den innholdsrike dagen i vente, men det er nettopp dette som forer damene på salgsteamet i Norge med energi.

«Det er en utfordrende balansekunst til tider,» uttaler Silje Abrahamsen som er salgssjef i LeadDesk Norge. «Vi vil finne de aller beste løsningene for kundene våre. Det er ikke godt nok å bare levere en løsning som fungerer, vi ønsker også å hjelpe de med å utvikle seg.»

Fokuset på salgsteamet er rettet mot å hjelpe kundene fremover. LeadDesk sin leveranse skal virke slik at kunden får maksimal verdi ut av løsningene og på en måte som støtter deres forretningsmål.

«Vi vil at kunden skal føle at vi letter deres arbeidshverdag gjennom de løsningene vi leverer, og støtter dem til å nå sine mål. På den måten blir man litt som en rådgiver for kundene sine også,» sier Benedicte Rønneberg som er Key Account Manager for LeadDesk Norge.

Hva var det som trakk dem inn i salgsbransjen?

Benedicte begynte sin arbeidskarriere som teamleder, kundebehandler og vaktleder på kundesentre innenfor inkasso. Men oppdaget fort at hun hadde lyst til å gjøre noe helt annet, nemlig salg. Ettersom Benedicte er en veldig utadvendt person som liker seg godt rundt mennesker virket salg som det rette stedet. «Som en tidligere mellomleder på kundeservice har jeg sett behovet til kunden og hva som er viktig for de,» sier Benedicte. Stillingen hun har her i LeadDesk er den første salgsstillingen hun har hatt, og hun trives svært godt.

Silje har en teknisk utdannelse og har jobbet som både systemutvikler og prosjektleder. Men med mye selvstendig arbeid og mye arbeid som går ut på å sitte inne på kontoret, skjønte Silje at hun heller likte seg bedre ute blant kundene.

«Jeg følte at jeg virkelig fikk en piff og motivasjon det øyeblikket jeg skulle ut og presentere løsningen direkte til kunden. Da kunne jeg forklare og vise frem hva vi har laget og hvorfor det er nyttig for kunden. Det samspillet vi opplever i møtet med kunden, hvor vi i samarbeid kan justere og optimalisere nytten av produktet vårt, – det synes jeg er veldig givende,» sier Silje Abrahamsen.

Hvordan sette kundenes behov i fokus?

I LeadDesk sitter man tett på hele livssyklusen til produktet, uttaler Silje. Det er både utvikling, leveranse, support, og salg i en sammensveiset og liten organisasjon. Det gjør at det er lettere for kunden å være med på å påvirke løsningene LeadDesk utvikler. Kunden får mulighet til å legge frem sine behov og LeadDesk får viktig input til å videreutvikle løsninger som dekker kundens forventinger. Resultatet blir at LeadDesk lettere kan justere og optimere med kundenes behov i fokus og dermed lage løsninger som kundene blir enda mer fornøyde med.

Omstillingen under COVID-19

Da jeg spør om hvordan COVID-19 har påvirket salgsteamet i LeadDesk Norge kommer ordet «Teams» opp med en gang. Det har vært en stor omstilling for mange bare det å skulle flytte kontoret hjem, men enda mer med hele familien under samme tak mens arbeidsdagen er i gang.

Benedicte og Silje er vant med å reise mye rundt på kundemøter og å være fysisk til stede med kundene, så det ble en omstilling å kun se kundene på en skjerm. Det har ikke bare vært negativt med omstillingen sier de. «Det er veldig tidssparende å ha møter via Microsoft Teams med kundene ettersom vi ikke må ta bilen eller i noen tilfeller flyet,» sier Benedicte. Men de legger ikke skjul på at de savner kundene fryktelig. «Man savner å ikke treffe kunder og folk som man snakker med ganske ofte,» sier Silje. Benedicte syns også det var en utfordring å ikke skulle møte opp fysisk med kunder og mennesker generelt ettersom hun får energi av å omgås med andre.

«Det har gått veldig smidig med å omstille kundene våre med hjemmekontorløsning fra oss. Flere av kundene hadde lagt opp til hjemmekontorløsninger fra før av, som agentene allerede var vant med å bruke. Men da ble det veldig viktig for mange av kundene at vi raskt kunne skalere opp løsningen til å dekke flere av agentene med et hjemmekontortilpasset oppsett.» – Silje Abrahamsen

Hva byr tiden fremover på for LeadDesk?

LeadDesk (tidligere Loxysoft) har gjort det veldig bra under pandemien og kundenes respons har vært veldig god. Utover å fortsette den gode jobben på hjemmekontor byr tiden fremover på forberedelser av de neste digitale møtene, med blant annet det årlige «Loxysoft Forum» som webinar, som fremover vil hete «LeadDesk Forum». Her kan de ansatte og kundene våre få utløp for sitt teknologiske engasjement, inspireres av gode kundeserviceløsninger og dele meninger om fremtidens utfordringer for bransjen. Dette er noe du ikke vil gå glipp av!