Integrationer

Automatisera dina affärsprocesser och stäng fler affärer

Integrera LeadDesk med ditt CRM eller andra system med vårt API och öka dina agenters resultat. Vi har gjort redan 100+ olika integrationer med LeadDesk för våra kunder.

Boka en demo

Öka agenternas effektivitet med enkla integrationer

LeadDesks API kan användas för CRM-integration och datahantering samt för utveckling av äldre system, rapportering och arbetsflöden.

Våra kunder kör redan LeadDesk-integrationer med SalesForce, Dynamics, Kayak, Pipedrive, Zendesk med mera. LeadDesk är även enkelt att integrera med klientsystem.

Problem med beställning, logistik-, affärs- eller kundhanteringssystem? Vi hjälper till att minska kostnaderna och öka produktiviteten.

Microsoft Power Automate
Använd vår Microsoft Flow-integration för att automatisera olika åtgärder i LeadDesk. Använd integrationen för att hantera leads och agenter, skapa återuppringningar eller justera åtkomst för agentkampanjer.
Läs mer om tekniska uppgifter här
Salesforce
Integrationen låter dig använda LeadDesk för att kvalificera leads samlade på Salesforce. Lösningen är bäst när du har hög volym leads för att kvalificera, eller leadsen är kvalificerade av ett separat företag eller kontaktcenter.

Vi har gjort anpassade integrationer med bl.a. följande

API-dokumentation

För att komma igång med integrationen av LeadDesk med andra system, läs vår fullständiga API-dokumentation.

API Docs