PROGRAMVARA FÖR KUNDTJÄNST

Fler lösta ärenden vid första samtalet

LeadDesks effektiva kundtjänstprogramvara hjälper dig att lösa dina kunders problem första gången de kontaktar dig.

Be om en demo

Få stöd att driva en högpresterande kundtjänstorganisation

LeadDesk erbjuder ett snabbt användargränssnitt, flexibel IVR och lätta CRM‑integrationer som gör din kundtjänstorganisation effektiv. Med intelligenta samtal och intelligent e‑postdistribution hjälper LeadDesk dig att förmedla dina kunder till rätt agent varje gång.

Be om en demo
Samtal, e-post, SMS, chattar

Samla alla kundförfrågningar i samma kö för att effektivt prioritera dina agenters arbete.

Intelligent blandning

Blanda inkommande och utgående samtal smidigt till agenter och öka produktiviteten.

Kraftfull kontroll och rapportering

Håll koll på din verksamhet med samtalskontroll, live-dashboards och effektiva rapporteringsverktyg.

Fallstudie
Intrum

Intrum är störst i Europa inom kredithantering och lösningar med över 75 000 kunder över hela världen.
I Finland har Intrum cirka 400 anställda med stora kunder i bank-, försäkrings-, telekombranschen samt den offentliga sektorn. Företagets kontaktcenter har en viktig uppgift i hanteringen av relationerna med slutkunderna (gäldenärer). Intrums arbete underlättar för handel och gör handeln smidig, säker och rättvis.

Läs mer

Söker du en lösning för outboundförsäljning eller inboundförsäljning?

Förutom kundtjänst är LeadDesk fantastiskt när det kommer till att ringa upp rätt kunder och hantera stora mängder kundfeedback.

Se vår lösning för outboundförsäljning Se vår lösning för inboundförsäljning